EFS autasud

EFS annab välja kolme autasu: EFS aastapreemia, EFS üliõpilaspreemia ja EFS õpilaspreemia.

EFS aastapreemia statuut

EFS aastapreemiaid määratakse üks kord aastas Seltsi vahenditest kuni kahele taotlejale tunnustuseks kas

  1. Tema teoreetilisele, eksperimentaalsele või didaktilisele uurimistulemusele füüsika alalt Eestis viljeldavates suundades;
  2. Tema väljapaistva töö eest füüsika arendamisel ja selle järjekestvuse kindlustamisel Eestis (füüsika propageerimine ja populariseerimine, füüsikahuvi äratamine, eriti noortes, füüsikaõpetuse tõhustamine, eestikeelse füüsika sõnavara arendamine/korraldamine, eestikeelse füüsikakirjanduse väljaandmine jmt).

EFS aastapreemiaga võib tunnustada nii üksikisikuid kui ka juriidilisi isikuid, sõltumata nende kodakondsusest, elu- ja töökohast (juriidilistel isikutel - asu- ja toimimiskohast).
Ettepanekuid EFS aastapreemia määramiseks võivad teha EFS liikmed järgneva aasta esimese veebruarini, kusjuures ettepanekud jäävad kehtima veel üheks aastaks. Esitatud taotlused vaatab läbi EFS volinike koosolek (laiendatud juhatus). Laiendatud juhatus kaasab oma töösse referente vajadust mööda. Laiendatud juhatus teeb oma otsuse vähemalt kolm nädalat enne järgmiste Eesti füüsikapäevade avamist.
EFS aastapreemia antakse kätte Eesti füüsikapäevade avaistungil.

Aastapreemia laureaatide nimekiri

EFS üliõpilaspreemia statuut

EFS premeerib üliõpilasi (sh magistrante ja doktorante) ja üliõpilaste gruppe füüsikaalaste publitseeritud või käsikirjaliste uurimuste, füüsikat ja füüsikaharidust propageeriva või arendava tegevuse eest.

EFS üliõpilaspreemia antakse välja üks kord aastas, Eesti füüsikapäevade ajal, EFS laiendatud juhatuse otsuse alusel. Materjalide esitamise tähtaeg on 1. veebruar Kandidaate preemia saamiseks võivad esitada kõik EFS liikmed. Premeerimiseks võib esitada ka jooksval aastal kaitstud bakalaureuse-, diplomi- ja magistritöid, mis on valminud stuudiumi ajal.

Üliõpilaspreemia laureaatide nimekiri

EFS õpilaspreemia statuut

EFS premeerib õpilasi ja õpilaste gruppe füüsikaalaste (käsikirjaliste või publitseeritud) uurimuste, füüsikat ja füüsikaharidust propageeriva või arendava tegevuse eest.

EFS õpilaspreemia(d) antakse välja üks kord aastas, Eesti füüsikapäevade ajal, EFS laiendatud juhatuse otsuse alusel. Materjalide esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Kandidaate preemia saamiseks võivad esitada kõik EFS liikmed ja eesti füüsikaõpetajad. Premeerimiseks võib esitada ka jooksval aastal teistele õpilastööde konkurssidele esitatud füüsikaalaseid töid.

Soodustamaks õpilastööde juhendamist käsitletakse õpilastööd alati koos juhendaja andmetega. Juhendaja andmed lisatakse õpilastööle kinnises ümbrikus. Avalikustamisele kuuluvad vaid võitja(te) juhendaja(te) andmed. EFS juhatus võib premeerida koos õpilasega ka tema juhendajat.

Õpilaspreemia laureaatide nimekiri

Kuni aastani 2012 andis EFS välja ka EFS aukirjasid tunnustuseks teenete eest füüsika arendamisel ja selle järjekestvuse kindlustamisel Eestis (füüsika propageerimine ja populariseerimine, füüsikahuvi äratamine, eriti noortes, füüsikaõpetuse tõhustamine, eestikeelse füüsika sõnavara arendamine/korraldamine, eestikeelse füüsikakirjanduse väljaandmine jmt) Vt EFS aukirja laureaatide nimekiri.