Eesti Füüsika Selts

Lühidalt

Eesti Füüsika Selts (EFS) on vabatahtlik mittetulunduslik teadusselts, mis ühendab Eestis tegutsevaid või Eestiga seotud füüsikuid ja füüsikaga seotud inimesi. EFS on asutatud 19. mail 1989. a.

Registreerimisnumber: 80046424
Pangarekvisiidid: 1120073071 Hansapank

Eesmärgid

Seltsi tegevuse eesmärgiks on füüsika arendamine Eestis ning füüsikalise hariduse ja kultuuri edendamine, milleks selts
- loob foorumi ühist huvi pakkuvate küsimuste aruteluks;
- pakub lisavõimalusi tegevuseks füüsikaelu edendamise nimel;
- taotleb sidemete tugevdamist teiste teadusvaldkondade ja Eesti ühiskondlikke ja majanduslikke struktuuridega.

Eesti Füüsika Selts
- taotleb erialase pädevuse, demokraatia ja humanismi põhimõtete vääramatut järgimist, toetab füüsika rahumeelseid kasutusi;
- vahendab ja suunab tellimust kvalifitseeritud füüsikaalastele uuringutele; - arendab sidemeid teadlaste ja teadusorganisatsioonidega välismaal;
- loob Eesti füüsikkonna ja füüsikauuringute infopanga;
- kaitseb liikmeskonna professionaalseid huve;
- korraldab kompetentset ekspertiisi füüsikat puudutavates küsimustes;
- hoolitseb füüsikakeele arendamise eest;
- tegeleb Eesti füüsika ajaloo uurimise, Eesti füüsikaelu kroonika pidamise ning väljapaistvate füüsikute mälestuse jäädvustamisega;
- organiseerib füüsikaalase kirjanduse väljaandmist ning füüsika ja selle rakenduste alaseid teadusüritusi;
- aitab kaasa õppurite füüsikaalase ettevalmistuse parandamisele, füüsikahuvi äratamisele noortes ja füüsika maine tõstmisele;
- väljendab oma liikmeskonna seisukohti oma eriala puudutavates küsimustes, samuti meie ühiskondliku elu üldküsimustes;
- korraldab ja toetab oma liikmeskonna (ja noorteühenduse) enesetäiendamist;
- korraldab võistlusi ja auhindab füüsikat arendavaid, õpetavaid ja propageerivaid töid.

Põhikiri


Kaido Reivelt / 9. märts 2009