EFS liikmetele ja liikmeks saamise kord

 

 

EFS liikmeks astumiseks tuleb esitada vastavasisuline vabas vormis taotlus Eesti Füüsika Seltsi juhatusele. Aadressiks võiks märkida

Kaido Reivelt
TÜ Füüsika Instituut
W. Ostwaldi tn. 1, 50411 Tartu

 

Väljavõte põhikirjast:

3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ja tunnistab ning täidab käesolevat põhikirja. Ühingu liikmed jagunevad tegevliikmeteks ja auliikmeteks.

3.2 Ühingu auliikmeteks valitakse isikuid, kes on silma paistnud füüsika või ühingu tegevuse edendamisel.

3.3 Ühingu tegevliikmeks astuda soovija peab esitama ühingu juhatusele avalduse ühingu tegevliikmeks vastuvõtmise kohta.

3.4 Ühingu juhatus on kohustatud ühingu tegevliikmeks astuda soovija avalduse läbi vaatama hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul, arvates avalduse saabumise kuupäevast.

3.5 Ühingu tegevliikmeks astuda soovija vastavuse korral põhikirja nõuetele teeb juhatus otsuse ühingu tegevliikmeks astuda soovija ühingu tegevliikmeks vastuvõtmise või mittevastavuse korral otsuse ühingu tegevliikmeks astuda soovija ühingu tegevliikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta ja saadab otsuse ärakirja hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul, arvates otsuse tegemise kuupäevast, ühingu tegevliikmeks astuda soovijale. Otsus ühingu tegevliikmeks astuda soovija ühingu tegevliikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta peab olema motiveeritud.

Auliikmed

Liikmete arvestuse ja liikmemaksude tasumise kord