Projektist

Eesti Füüsika Selts ja GLOBE Eesti käivitavad üldhariduskoolidele suunatud keskkonnaprojekti Eesti õhusaaste mõõtmiseks ja uurimiseks, mis on esinduslik nii geograafiliselt kui ka erinevate asukohatüüpide (linn, asustatud maapiirkond, suurematest inimasulatest kauge maakoht) lõikes.

Teaduslikel alustel keskkonnamõõtmisi on Eesti koolid teinud juba aastaid – keskkonnaprogrammi GLOBE raames (www.globe.ee) on olemas protokollid atmosfääri, biomeetria, hüdroloogia, fenoloogia ja mullastiku uurimiseks. Nüüd on tulemas uus ja huvitav mõõtmiskampaania, kus on esmakordselt võimalik saada ülevaade oma kodukoha õhu saastatusest.

Programmi raames mõõdame NO2, O3, NH3, SO2 ja tahma sisaldust õhus kõigil aastaaegadel. Eesmärgiks on teada saada:

 • Kui palju intensiivne põllumajandus, heitvesi ja jääkmuda pikaajalise keskmisena kohalikku õhku saastab (NH3);
 • kuidas levib ning muundub linna- ja maanteesaaste (tahm, NO2, O3);
 • kui märgatavad on väävlirikaste kütuste põletamise tagajärjed kohalikus ja laiemas mastaabis (tahm, SO2);
 • kuidas põletamine eramajades võib mõjutada kohalikku õhku ( tahm, NO2 );
 • saastetasemed erinevates kohtades (k.a. Prantsusmaal) ja lokaalse ja kaugkande osakaal (tahm).

NO2, O3, NH3, SO2 mõõdetakse passiivkogujatega ja tahma tahmamõõtjaga, mis toimetatakse osalevatele koolidele posti teel. Projekti raames teevad koolid 2012. aasta jooksul neli mõõtmisseeriat, ühe mõõtmisseeria pikkus on 2-4 nädalat olenevalt aastaajast. Mõõtmistulemuste põhjal koostatakse interaktiivne kaart, kuhu saab oma mõõtmistulemused kanda ja võrrelda teiste koolide mõõtmistulemustega.

Omalt poolt pakume

 • Osalemisvõimalust reaalses teadustöös, millel on üle-Eestiline tähtsus;
 • mõõtmisvahendeid (GLOBE võrgustikuga ühinenud koolidele tasuta);
 • koolitust õpetajatele detsembrikuus;
 • Atmosfääripäevi koolides, kus esineb Teadusbuss ja viiakse läbi nii õpilastele kui ka õpetajatele suunatud koolitus.;
 • juhendeid mõõtmiste läbiviimiseks koos selgitustega mõõtmiste vajalikkuse ja tulemuste interpreteerimise kohta;
 • koostööd Prantsusmaa GLOBE koolidega tahma mõõtmisel;
 • koostööd teadlastega tulemuste analüüsimisel.

Eelduseks osalevale koolile on sobivad tingimused mõõtmiste läbiviimiseks. Passiivsete kogujate puhul (4 tk, iga saasteaine jaoks) on oluline, et leitaks väljas avatud õhuga koht puu, posti, hoone vms küljes umbes inimese hingamiskõrgusel, kuhu mõõtjad kaheks nädalaks riputada. Tahmamõõtja eripäraks on miinuskraadidel halvasti töötav pump, mistõttu on talvisel mõõtmisperioodil tarvis pumpa hoida siseruumides, kuid õhku koguva vooliku ots hoida väljas.

Küsimuste tekkimisel kontakteeruge Ketlin Piiriga ketlin [at] globe.ee või 55688670.

Projekti toetab Keskkonnainversteeringute Keskus.

Koostööpartneriteks on Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga