Saasteainete piirnormid

Uuritavate saasteainete piirnormid.

Keskkonnaministri 08.07.2011 määruse nr 43 „Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad“ põhjal

SO2, NO2, O3, NH3 ja PM2.5 piirväärtused õhus

Vääveldioksiid SO2

Keskmistamise aeg ja tingimused Piirväärtus, mg/m3 Märkusi
Üks tund 350 Inimese tervise kaitseks, tohib ületada kuni 24 korda aastas.
24 tundi 125 Inimese tervise kaitseks, tohib ületada kuni 3 korda aastas.
Aasta ja eraldi talveperiood 20 Taimestiku kaitseks.
3 järjestikust tundi 500 Häiretase – võtta ületamise korral kiired kaitsemeetmed, vajadusel ka evakuatsioon.

Lämmastikdioksiid NO2 ja lämmastiku oksiidid (NOx) kokku – faktiliselt enamikul juhtudel NO2+NO.

Keskmistamise aeg ja tingimused Piirväärtus, mg/m3 Märkusi
Üks tund 200 Inimese tervise kaitseks, tohib ületada kuni 18 korda aastas.
24 tundi 40 Inimese tervise kaitseks, tohib ületada kuni 3 korda aastas.
Aasta 30 Taimestiku kaitseks.
3 järjestikust tundi 400 Häiretase – võtta ületamise korral kiired kaitsemeetmed, vajadusel ka evakuatsioon.

Osoon O3

Keskmistamise aeg ja tingimused Piirväärtus, mg/m3 Märkusi
Päeva 8 tunni kõrgeim keskmine väärtus ehk 8 h libisev keskmine. 120 Inimese tervise kaitseks, tohib ületada kuni 25 korda aastas.
AOT40* maist juulini, 5 aasta keskmisena. 18000 mg/m3·h Taimestiku kaitseks – annab ligikaudu proportsionaalse mõõdu taimekahjustuste ulatusele.
Üks tund 180 Elanikkonna teavitamise tase.
Üks tund 240 Häiretase – võtta ületamise korral kiired kaitsemeetmed, vajadusel ka evakuatsioon.

*AOT40 arvutatakse nii: (1) võetakse ühe tunni saastetasemed kellaaja vahemikus 10.00 – 22.00 (Eesti suveaeg), mis ületavad 40 osa miljardi kohta õhus (ppbV) ehk osooni puhul 80 mg/m3, (2) arvutatakse väärtuse 80 mg/m3 ületamise määr iga niisuguse tunni kohta ja (3) liidetakse ületamise määrad kokku – protseduurist (sisuliselt ajas integreerimine) tulenevalt saab ühikuks  mg/m3·h.

Ammoniaak NH3

Keskmistamise aeg ja tingimused Piirväärtus, mg/m3 Märkusi
Üks tund 200 Inimese tervise kaitseks.
24 tundi 40 Inimese tervise kaitseks.

Eriti peened osakesed, aerodünaamilise diameetriga alla 2,5 mm ehk PM2.5

Keskmistamise aeg ja tingimused Piirväärtus, mg/m3 Märkusi
Aasta 25 Inimese tervise kaitseks, praegu kehtiv, alates aastast 2010.
Aasta 20 Inimese tervise kaitseks, kohustuslik alates aastast 2015.

PM2.5 on mõningal määral võrreldav tahmamõõtmistega. Peaaegu kogu tahm kuulub PM2.5 hulka, kuid lisandub tuhka, tolmu, keemilist aerosooli, mere(pritsme)soola jm., mille hulk on ajas ja kohas väga muutlik. Kütteperioodil võib tihedalt asustatud kohtades tahm moodustada suurema osa PM2.5-st. Seega piirväärtust ületavad või sellele lähedase tahma saastetasemed tähendavad terviseriski, kuid madalatest tahma tasemetest ei saa osakestest tuleneva ohu puudumist kindlalt järeldada. Siiski võib väga heleda filtri puhul arvata, et õhk on ka üldisemalt osakestest puhas, sest peaaegu kõik osakesed mingil määral tumendavad filtrit.

Ülevaate koostanud Marko Kaasik

27.08.2012

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga