Liikumine konstantse kiirendusega

Kuidas muutuvad koordinaat, kiirus ja kiirendus konstantse kiirendusega liikumises.

Vabalangemise kiirendus määramine

Selles laboratoorses töös määrame kehade vaba langemise kiirenduse.

Lihtmehhanismid

Lihtsad asjad võivad olla väga kasulikud. Mõelda vaid, kui paljud suured asjad oleks jäänud tegemata kui inimene ei oleks osanud kasutada kangi.

Kuidas keedetud muna pudelisse saada?
Kui tahame midagi liigutada, peame rakendama õige suunaga jõudu - lihtne! Aga on veel üks võimalus: kui me vaatame tähelepanelikult ning avastame, et tegemist on hoopis tasakaalulise olekuga, kus üks jõud on teise parajasti tasakaalustanud, siis võib-olla piisab ka sellest, kui üks neist jõududest "ära võtta". 
Kui tühjad on tühjad pudelid ja purgid?

Selgub, et enamik anumatest puruneksid suure raginaga kui nende sees ei oleks õhku mis tasakaalustab neile väljapoolt mõjuvat õhurõhku. Sest ühe plekkpurgi pindala tublisti üle saja ruutsentimeetri, seega surutakse seda purki jõugu mis vastab rohkem kui saja kilogrammise keha rõhumisele maapinnale. See on päris suur jõud.

Habemeajamise vaht vaakumis
Vaht pannakse tugevast klaasist kupli alla ja pumbatakse kupli alt õhk välja. Mida hõredamaks jääb õhk kupli all, seda suuremaks paisub vahutordike, kasvatades lõpuks oma ruumala mitmekümnekordseks.
Miks kehad ujuvad?
Ilmselt mõjub ujuvatele kehadele jõud mis tasakaalustab gravitatsioonijõu? Aga täpsemalt? Räägime ka erinevatest materjalidest, raskematest ja kergematest.
Hõljuvad mullid
Seebimullid on vahvad valmistada ja vaadata, ent lõhkevad ruttu. Kui tahame neid kauem imetleda, võime lihtsalt valmistada neile nähtamatu aseme.
Ujub või vajub põhja?

Te teate Archimedese seadust, mille kohaselt vedelikus kehale mõjuv üleslükkejõud on võrdne keha poolt välja tõrjutud vedeliku kaaluga? Aga kuidas on lood õhuookeanis?

CO2 teeb leegi pooleks
Te ju teate, et osade tulekustutite sees on süsinikdioksiid. Ehk teate ka, et selle gaasi peal saab seebimulle "hõljutada".  Aga hoopis veider on pilt siis, kui CO2 sisse tulemasin pista, ettevaatlikult, et pool leeki oleks sees, pool väljas.
Rõhk töötab ka soojusmasinates, loomulikult

Enamikes soojusmasinates on silinder ja kolb ning kolb hakkab liikuma siis, kui selle ülemisele ja alumisele küljele mõjuvad rõhud erinevad. Küsimus on lihtsalt selles kuidas seda rõhkude erinevust tekitada.

Kolme jõu tasakaal

Jõuvektorite joonistamine kolme jõu tasakaalus. 

Jõudude liitmine ja resultantjõu leidmine
Kuidas liita jõudusid, kui neid on palju ning kui nad mõjuvad erinevates suundades. Ehk siis kuhupoole ikkagi hakkab liikuma vanker kuulsas valmis luigest, vähist ja haugist.
Jõu lahutamine komponentideks

Öeldakse, et iga jõu saab esitada mingisuguste teises suunas levivate jõudude kaudu. Kuidas täpselt see käib?

Plokksüsteemid

Jõud ja teepikkused plokksüsteemis.

Kaldpind

Missugused jõud mõjuvad kaldpinnal liikuvale klotsile?

Newtoni teise seaduse demonstratsioon

Klots on kaldpinnal ning üle ploki on selle külge kinnitatud nöör, mille teises otsas on raskus. Kas ja kui kiiresti hakkab klots liikuma?

Viskekeha liikumine

Kui kaugele lendab mürsk (või misiganes viskekeha) ning kuidas lennukaugus sõltub algkiirusest, algkiiruse suunast ning algkoordinaatidest. Kuidas on suunatud jõu, kiiruse ja kiirenduse vektorid ning kuidas muutuvad potentsiaalne ja kineetiline energia lennu kestel.

Elastne ja mitteelastne põrge

Kui kaks vankrit, autot või misiganes keha põrkuvad võib rääkida kahest erijuhust - elastsest ja mitteelastsest põrkest. Kuidas muutuvad kehade kiirused, impulsid ja kineetilised energiad ühel ja teisel juhul? 

Impulsi jäävus

Hästi tuntud kuulikeste põrkumise eksperiment (Newtons Cradle) simuleeritud, ideaalsel juhul.

Kivikuul veepadjal

Niisamuti, kui hõljukid võivad püsida õhkpadjal, saavad ka kivid veereda veepadjal. Sellise süsteemi ehitamine nõuab küll omajagu hoolt, aga mitmel pool maailmas on neid rahvale silmarõõmuks üles seatud.

Imemasinad

Kui juhtub piisavalt palju aega olema, saab lihtsate vahenditega teha hämmastavaid asju.

Imemasinad, ise tegemiseks

Kui juhtub piisavalt palju aega olema, saab lihtsate vahenditega teha hämmastavaid asju.

Aeg luubis: veepall lendab

Kõik kehad liiguvad ühtlaselt ja sirgjooneliselt, kui mitte ...

Tee ise katapult

Vanal ajal, kui ihuramm oli praktiliselt ainus abivahend oma elu eest võitlemisel oli katapult väga kõva sõna. Tänapäeval tegeldakse nendega vabal ajal ja huvi pärast.

Tasakaal: naelu ei pea alati seina sisse lööma
Kuidas panna kümme naela seisma ühe otsa ilma haamrit tõstmata.
Pane purk tasakaalu

Lihtne asi, aga siiski - kuidas panna plekkpurk serva peale seisma? Või ei olegi see nii lihtne?

Kuidas tekib tasakaal

Kõigile kehadele mõjub Maal gravitatsiooniväli, neid tõmmatakse "allapoole". Kui takistame kehasid allapoole liikumast, avaldame neile omakorda ülespoole mõjuvat jõudu. Kui need jõud on ühesuurused, võib tekkida tasakaal. Kas alati?

Ühtlane ringjooneline liikumine

Koordinaadid, kiirus, kiirendus ja jõud ühtlasel ringjoonelisel liikumisel.

Karusselli mudel

Missugused jõud mõjuvad meile karussellil tiireldes? Kuidas need jõud sõltuvad karusselli pöörlemissagedusest, trossided pikkusest ja sõitja kaalust?

Kepleri esimene seadus

Mis on Kepleri esimene seadus? Kuidas näevad välja Päikesesüsteemi planeetide orbiidid? Missugused võivad üleüldse planeetide orbiidid olla?

Kepleri teine seadus

Kuidas sõnastatakse Kepleri teine seadus? Mida sellega õigupoolest silmas peetakse?

Üleslükkejõud vedelikes

Kuidas mõjub kehadele vedelikes mõjuv üleslükkejõud vedeliku tihedusest ning keha parameetritest?

Missugused jõud hoiavad lennukid õhus?

Lennumasinad lendavad õhuookeanis, ilma õhuta saavad liikuda vaid raketid. Lennumasinaid on muidugi väga mitut sorti. Uurime lähemalt mõnda nendest.

Kui tahvel hakkab elama...

Selles videos on mehaanikat, aga see on inglise keeles ning polegi ehk kõige tähtsam. Aga vaadake, kuidas arvuti on õpetatud aru saama lektori joonistamisest!