Energia ja impulsi jäävus
Rida sama massiga pallikesi on riputatud nöörile, millel nad saavad vabalt liikuda. Kui üks pallidest teiste vastu põrgatada, hakkab liikuma üks pallike rea teisest otsast. Kui põrgatada teiste vastu 2 palli, hakkavad rea teisest otsast liikuma samuti 2 jne.
Kõrge põrge

Kui te peaksite kunagi lennukist tohutu suure palli seljas alla kukkuma, siis on teil valida, kas püsida palli selja või lasta sellest lahti. Kuidas teie talitaksite?

Energia jäävuse seaduse ilmingud

Energia on suletud süsteemis jääv suurus, ta ei teki ega kao. Aga kas alati on lihtne näha, kui palju seda energiat seal on ning mida sellega teha võiks?

Impulsimomendi jäävuse seaduse ilminguid

Impulsimoment on suurus, mis mõõdab pöörleva keha pöörlemishulka, kusjuures mida suurem mass, mida kaugemal pöörlemisteljest ning mida kiiremini pöörleb seda suurem impulsimoment. Lisaks sellele kehtib veel impulsimomendi jäävuse seadus, mis väidab, et kui jõumoment puudub, siis impulsimoment ehk pöörlemishulk ei muutu. Selles klipis näeme selle jäävusseaduse erinevaid ilminguid.

Kõik kehad "tahavad" otse liikuda

Jah, tõepoolest. Et selles veenduda piisab autosõidu kogemusest kurvilisel teel või nööri otsa riputatud raskusest, mida pea kohal keerutatakse. Kõik sellised nähtused on ühe konkreetse loodusseaduse ilmingud - see on inertsiseadus ehk Newtoni esimene seadus. Vaatame selle erinevaid ilminguid.

Impulsimoment on jääv

Leia üks karussell, kutsu sõbrad kaasa ja proovi järele.

Impulsimoment on jääv 2
Jällegi, mida väiksemaks end teed, seda kiiremini pöörlema hakkad.
Ei kuku ümber

Kõigil pöörlevatel asjadel on tung oma pöörlemistelje suunda säilitada ... ja mitte uppi lennata.

Veeraketiautod

Kui pumbata limonaadipudelisse rohkem õhku, kui sinna normaalrõhul mahub, siis korgi avades kehastub see süsteem rakettmootoriks.