Valguse difraktsioon pilul
Eksperimendis näitame, et teatud tingimustes valgus kaldub kõrvale sirgjoonelisest levimist.
Valguse difraktsioon pilul: simulatsioon

Kui asetada kiire teele kitsas pilu, siis pilu taga tekkiv valgusväli difrageerub seda laiemaks, mida kitsam on pilu.

Valguse interferents kaksikpilus

Kui valgustame kahte väga peenikest pilu (laseri)valgusega, siis pilude taga tekkiv valgusväli on kirjeldatav neilt kahelt pilult lähtuva valguse interferentsina.

Erinevaid valguse difraktsiooni nähtuse ilminguid

Valguse difraktsioon on nähtus, kus valgus kandub nurga taha, so kui valgus käitub teisiti kui kiirteoptika seda ennustab. Selles klipis näitame eksperimentaalselt difraktsiooni erinevaid avaldumisvorme.

Kuidas tekivad Newtoni rõngad

Läbi kumera ja tasapinnalise klaasplaadi vahele tekkiva valgust juhtides tekib huvitav valgusnähtus - Newtoni rõngad. Vaatame seda eksperimenti. 

Newtoni rõngad läbivas valguses
Selgub, et Newtoni rõngad läbivas ja peegeldunud valguses justkui täiendavad üksteist - kus ühel on miinimum seal on teisel maksimum.
Interferents seebikilel
Katses näeme seebikile abil nii märgamise, pindpinevuse, peegeldumise kui ka interferentsi nähtusi.
Valguse levimine lainepildis
Selles simulatsioonis siin saab uurida väga paljusid erinevaid valguse levimise juhte, uurida nähtuseid nagu  difraktsioon, interferents, peegeldumine ...
Valguse peegeldumine ja murdumine, seletus Huygensi printsiibi abil

Peegeldumis- ja murdumisseadusest arusaamiseks peaks neid nähtusi uurima laineoptika lähenduses, kus valguse algkomponentideks on kiirte asemel tasalained. See simulatsioon annab selleks hea võimaluse.

Polariseeritud valgus ja selle omadused

Missugune valgus on polariseeritud valgus? Kuidas seda saadakse ja kas me seda igapäevases elus kohtame?

Mis on holograafia?

Laineoptika üks vahvamaid ja pilkupüüdvamaid rakendusi on holograafia, kus valgustundlikule plaadile salvestatakse kogu info sellele langeva valguse kohta. Tulemuseks on see, et me saame holografeeritavat eset hiljem vaadata kolmedimensionaalsena ehk ruumilisena. Kas holografeerimisel oleks ohtu, et grupipildil keegi kellegi selja taha varju jääks?