Kuidas töötab laser

Laser on ühtaegu keeruline ja lihtne masin. Lihtne selles mõttes, et peale kahe peegli ja ühe kristalli seal sees vahel midagi ei olegi. Keeruline sellepärast, et selle kristalli töö seletamiseks on vaja teada kvantmehaanika põhitõdesid.

Valguse neeldumine ja kiirgamine aatomist

Kvantoptika aluseks on ettekujutus, et valgusel on kvantiseloom - see neeldub ja kiirgub portsjonite, footonite kaupa ning footoni energiad on määratletud ainega kus neeldumine/kiirgumine aset leiab.

Kvantoptika, see on näiteks laserid

Jah, kõige laiemalt kasutatav kvantoptika rakendus on laserid. Kvantoptikas uuritakse aine ja valguse vastasmõju kvantmehaaniliselt, sellepärast siis KVANToptika. Aga mida see tähendab? Põhiliselt seda, et aine osakestel on olemas teatud energiatasemed (justkui tennispallil on erineva potentsaalse energia tasemed ,ui tõstame seda raamaturiiuli erineva kõrgustega riiulitele). Sellest järeldub nii mõndagi. Selles kilipis näeme laserit ja laserikiire toimet.