Optilise ketta tööpõhimõte
Vaatame katsesedme ülesehitust, millega on võimalik vaadata geomeetrilise optika katseid.
Valguse peegeldumine peegel- ja mattpinnalt
Vaatleme peegeldumsei erinevust peegel- ja mattpinnalt
Peegeldumisseadus
Vaatleme peegeldumisseaduse kehtivust valguse langemisel tasapeeglile.
Paraleelse valguskiirtekimbu peegeldumine tasapeeglilt
Vaatame kuidas peegeldub tasapeeglilt paraleelne valguskiirte kimp.
Paraleelse valguskiirtekimbu peegeldumine nõguspeeglilt
Vaatame kuidas peegeldub paraleelne valguskiirte kimp nõguspeeglilt.
Paraleelse valguskiirtekimbu peegeldumine kumerpeeglilt.
Vaatame kuidas peegeldub paraleelne valguskiirte kimp kumerpeeglilt.
Klaasile langeva valguse murdumine

Eksperimendis näeme valguse murdumist klaasi, defineeritakse murdumise mõiste.

Valguse peegeldumine ja murdumine

Kuidas käitub laserikiir, kui see satub kahe keskkonna eralduspiirile, näiteks vette või klaasi?

Klaaspoolketta tööpõhimõte
Vaatame, miks kasutatakse valguse murdumiskatsete jälgmiseks poolketast
Peegeldunud ja murdunud valguse intensiivsuse sõltuvus langemisnurgast
Vaatleme kuidas sõltub peegeldunud ja murdunud valguse intensiivsus valguse langemisnurgast valguse üleminekul õhust klaasi.
Valguse murdumine õhust klaasi
Teeme kindlaks murdumisseduspärasuse valguse langemisel õhust klaasi.
Valguse murdumis klaasist õhku
Teeme kindlaks murdumisseduspärasuse valguse langemisel klaasist õhku.
Valguse täielik peegeldumine
Vaatleme kuidas sõltub peegeldunud ja murdunud valguse intensiivsus valguse langemisnurgast valguse üleminekul klaasist õhku.
Kiire nihe tasaparalleelses plaadis
Kui valgus langeb mingi nurga all tasaparalleelsele plaadile, siis ta nihkub. Vaatame seda nähtust eksperimendis.
Peegeldunud valguse polarisatsiooni uurimine
Peegeldunud valguse polarisatsioon erineb langenud valguse polarisatsioonist.
Sisepeegeldus
Katses on näha kuidas tekib sisepeegeldus.
Valguse murdumine ja peegeldumine
Katses on näha valguse murdumise ja peegeldumise seaduspärasid
Läätse kujutiste simulatsioon
Läätse tekitatud kujutised on optika põhiteadmine. Siit leiab asja uurimiseks arvutisimulatsiooni.
Kumerlääts koondab kiiri

Veendume, et kumerlääts tõepoolest koondab valguskiiri.

Kumerläätse fookuste asukohad
Selgub, et läätsel on kaks fookust, mis asuvad läätsest ühel ja samal kaugusel.
Kumerläätse fookuskauguse sõltuvus läätse pindade kumerusest
Selgub, et läätse fookus on läätsele seda lähemal, mida kumeramad on läätse pinnad.
Nõguslääts hajutab kiiri
Nõguslääts hajutab sellele langenud kiiri. Veendume selles.
Kujutised tasapeeglis
Kuidas tekivad kujutised tasapeeglisse, kui peegleid liigutada.
Kuidas tekib vikerkaar

Kuidas tekib vikerkaar? Aga topelvikerkaar? Tüüpilised seletused jätavad siin paljugi lahtiseks.

Üks meenutus põhikooli optikakursusest - helkurid

Tõepoolest, kuidas saavutati olukord, kus valgus peegeldatakse tagasi sinna, kust see tuli, ükskõik missuguse helkuri asendi korral? Ehk siis - mille poolest erineb helkur peeglist.

Kuidas teleskoop töötab

Selles simulatsioonis uurime telesoobi (täpsemalt Kepleri teleskoobi) töötamispõhimõtet.

Valgus läheb läbi kaabli
Õhus või vaakumis levib laine sirgjooneliselt. Aga kuidas on võimalik valguskaablite kaudu andmeid edastada? Valguskaablid ju ei ole sirgelt maa sisse pandud.
Mis värvi on arvutiekraan?
Öeldakse, et tänapäevased arvutikuvarid võivad näidata miljoneid erinevaid värve. Aga kuidas need värvid tekitatakse?