Foto-elektriline efekt
Simulatsioon annab võimaluse foto-elektrilise efekti põhiolemust tundma õppida.