Moodle


Avatud kursused


Õpikeskkonna uudised

Kaido Reivelt
Kandideerimine õpikodade programmi 2016/2017 õppeaastal
Postitas: Kaido Reivelt - kolmapäev, 25 mai 2016, 09:41
 

Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade programm (www.fyysika.ee/opikojad ) on Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna ja TÜ Teaduskooli arendatav programm, mille eesmärgiks on:

  • Pakkuda vajalikke eeldusi omavatele 7.-12. klassi õpilastele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat loodusteaduste (füüsika, keemia, bioloogia) eriõpet/valikkursuseid;
  • Pakkuda heal tasemel praktilist erialast koolitust õpikodade töös osalevate tugikoolide loodusainete õpetajatele, tõstes nii loodusainete õpetamise taset nendes koolides.

Juhendajateks on Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid.
Iga õpikodade programm vastab 7*4=32 h mahule. Eksperimendivahendite komplektid on arvestatud 15-20 liikmelistele gruppidele, kasutatavad vahendid ja seadmed tuuakse igakordselt kooli kohale. Õpikodade programmis osalemine on nii koolidele kui ka õpilastele tasuta.

Käesolevaga pakume kõigile Eesti üldhariduskoolidele võimalust kandideerida 2016/2017 õppeaastal õpikodade programmi tugikooliks. Kandideerimiseks palume täita veebipõhise taotlusvormi 15. juuniks 2016.

Õpikodade programm:

  • toob kooli regulaarsed kõrgtasemel füüsika, keemia ja/või bioloogia õppetunnid, mis viiakse läbi kaasaegsete seadmetega
  • pakub võimalust õpikodade programmis osalevatel õpetajatel saada tööjuhendid ja TÜ tunnistusega kinnitatud täiendkoolitus vastava kursuse edaspidiseks õpetamiseks koolis.
  • Võimaldab koolidel rikastada oma õppekava ning tugevdada võimekust reaal-ja loodusteaduste suuna tagamisel.

Koolidelt ootame:

  • Kooli vastava aine õpetaja valmisolekut osaleda õpikodade läbiviimisel kaasjuhendajana;
  • Võimalust kooli ruumides õpikodasid läbi viia;
  • koostööd oma ümbruskonna koolidega, õpikodade töö kohapealne koordineerimine.

Kalender

Kõikide küsimuste korral palume pöörduda:

Terje Kapp (56491352)
Kaido Reivelt (5143349)

opikojad@fyysika.ee

FYYSIKA.EE

FYYSIKA.EE uudisteportaal