Reaali konverents – 10.-11. september 2021

Tallinna Reaalkool ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad osalema neljandal rahvusvahelisel reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsil. Konverents toimub 10.-11. septembril Tallinna Reaalkoolis. 

Esimesel päeval kõneldakse Eesti kooli ja õpetajaskonna jaoks väga olulistel teemadel: haridust puudutavad arengukavad, õpetajate järelkasv, distantsõppe kogemus, e-õppe tulevik, autonoomne õppija, andekate toetamine, õppekava arendus. Eriline tähelepanu reaal- ja loodusteaduslikul haridusel.

Teine päev pakub ettekandeid Tallinna Reaalkooli aulas (esinevad Madis Vasser, Alvar Soesoo, Tuul Sepp, Krista Fischer, Tarmo Soomere) ning võimaluse kuulata loenguid ja osaleda töötubades (valida on enam kui 50 loengu ja töötoa vahel). Toetust pakutakse just füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, matemaatika, loodusõpetuse õpetamisele ning klassijuhataja tööle.

Üldine info ja registreerumine.

Täpsemad päevakavad, sh paralleelsessioonide nimekiri.

XLIII Füüsikaõpetajate päev – 17. aprill 2021

Päevakava

10.30 Jaan Paaver (HTG): Astronoomia, astronoomid ja tähetornid. Maailm, maa ja taevas. Videotund (õuestõpe).
Lisaks veel mõni küsimus, pilt, link ja üks ülesanne Nordstreamilt.
Videokohtumise link: https://meet.google.com/ksy-gtke-oab

11.00 Indrek Peil (Saaremaa Ühisgümnaasium): Õpetaja tehtud õppevideod, testid ja kodused laboratoorsed tööd füüsika distantsõppeks. Iseseisev töö.

Autor on valmis otseühenduses seletama ja küsimustele vastama:
https://meet.google.com/sna-fphd-gtz

Kui sellest veel vähe, siis mõned kodused praktilised tööd Tartust ja Viimsist.

11.30 Reivo Maasik (Tallinna Reaalkool): Tagurpidi Kahoot, juhend. Ülevaade ja läbimäng.
Videkohtumise link: https://meet.google.com/uck-nekt-uag

12.00 Erkki Tempel (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium):
Videotundide näiteid: liikumine ehk sissejuhatus mehaanikasse, (14 min), kiirendusega liikumise kinemaatika valemid (19 min).

12.30 Svetlana Ganina tudengid, tulevased kolleegid (TÜ): Muna õpetab kana ehk tudengite ideed füüsika veebitundide mitmekesistamiseks.
Veebikeskkonna link: https://button.ut.ee/b/gan-nod-k2o-51r
FP2021 slaidid

13.00 Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool): Loodusega rääkimisest. Kohtumispaik:
https://ut-ee.zoom.us/j/99835379637?pwd=S0VMcWtPaUh0WlpWYVVPNTAyQW5Ldz09

~ 13.30, ilma vaheajata Vestlusring ja küsimused-vastused. Lõpetamine.
Talvemeenutus.