Konverents “Kuidas rajada EL esimene väike moodulreaktor?

Eesti tuumaenergeetika ettevõte Fermi Energia (https://fermi.ee/) korraldab 28. jaanuaril Tallinnas konverentsi. Peateemaks on Eestisse väikese moodulreaktori ehitamine, aga päevakavva mahuvad ka pressikonverents ja diskussioon. Ettekanded on valdavalt inglise keeles, aga on räägitud, et tõlgitakse. Osalustasu on 200 eurot, registeerumine konverentsi kodulehel (https://fermi.ee/konverents/). Kes on huvitatud tasuta pääsmega konverentsile minekust, palun registreeruda siin.

4. klasside õpilased osalesid harrastusteaduslikus projektis „IgaILMaga“

Õpilaste poolt 27. novembril kogutud andmed

Õpilased kolmandatest ja neljandatest klassidest üle Eesti kogusid oktoobris ja novembris ilmaandmeid, osaledes meteoroloogilises harrastusteaduslikus projektis „IgaILMaga“.

Projekti eesmärgiks oli  suunata õpilasi tegelema ilmavaatlustega, et seeläbi toetada nende ilma ja ilmanähtuste paremat mõistmist. Õpilased kasutasid FMI (Soome Meteoroloogia Instituut) mobiilirakendust, mis ühelt poolt annab informatsiooni hetke ilma ja kümne päeva prognoosi kohta, teisalt võimaldab edastada ilmaga seotud andmeid meteoroloogiainstituudile. Kahekuulise perioodi jooksul koguti ja edastatati mobiilirakenduse kaudu ilmastikuandmeid, mille tulemusi oli võimalik jälgida interaktiivsel kaardil reaalajas. Projekti käigus kogutud ilmaandmeid kasutatakse Eesti sademete jaotuse andmestiku parendamiseks.

Projekti kaudu uuriti ka harrastusteaduslikes tegevustes osalemise mõju õpilastele. Projekt on osa Tartu Ülikooli doktorandi Kristel Uiboupina doktoritööst „Õpilaste poolt kogutud suurandmesüsteemide kasutamine atmosfääriteadustes.“ Juhendajad: dots Piia Post, prof Krista Uibu.

Projekti toetab NSVHI19074 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“.

Erilised tänud kuuluvad Ismo Karjalainenile (Finnish Meteorological Institute (FMI)).

Koolitusele CERN’i!

Füüsikaõpetajad jälle oodatud ühinema õppekäiguga CERNi. Seekordne sõit Genfi toimub  26.-30. aprillil 2020. CERN ja haridusministeerium katavad kulud, nii et osalejatele on koolitus tasuta. CERN koolitab meid inglise keeles, linnarahvas räägib seal põhiliselt prantsuse keeles. Jagage kindlasti infot sellest suurepärasest võimalusest kolleegidega, kes koolifüüsika listis ei ole. Väga äge oleks, kui koos füüsikutega saaksid CERNis käia vähemalt mõned mitmeaineõpetajad. See seoks ehk tasapisi ühte kõiki füüsikat õpetavaid õpetajaid.

Koolitusele kandideerimiseks on vaja hiljemalt 1. oktoobriks 2019 saata sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga EFS füüsikaõpetajate osakonna juhatusele – fo@fyysika.ee. Üksikküsimustega võib helistada ja kirjutada – jaan.paaver@gmail.com või riina.murulaid@gmail.com.

Juhuks, kui keegi veel kõhkleb avalduse saatmisel, külastagu CERNi virtuaalselt ja enam ei kõhkle:
https://home.cern/news/news/knowledge-sharing/cerns-international-high-school-teacher-programme-turns-20

Taastuvenergiast ilma udujututa

Kutsume loodusainete õpetajaid 26.-27. augustil Voore Puhkekeskuses toimuvale koolitusseminarile “Taastuvenergiast ilma udujututa”.

Koolitusseminar on algatuseks projektile, kus bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia õpetajad koos erinevate valdkondade spetsialistidega panevad järgneva poole aasta jooksul kokku õppevahendite komplekti, mis võimaldab õppetöös teaduspõhiselt, samas õpilastele arusaadavas võtmes otsida vastust küsimusele “Mida tuleks teha, et Eesti saaks fossiilkütustest loobuda?”

Täpsem info:  http://www.fyysika.ee/vorgustik/?page_id=1594