II EFS füüsikaõpetajate sügisseminar

11. – 12. novembril 2011 toimub II EFS füüsikaõpetajate sügisseminar Voore puhkekeskuses Jõgevamaal.

Teemaks on „Uus füüsika ainekava ja selle rakendumine“. Koolituse kestus 16 tundi.
Toimuvad:
* gümnaasiumi füüsika õppeprotsess – ideed ja kogemused, rühmatöö gümnaasiumi õpetajatele;
* praktilised tööd ja õpikodade kogemus, praktiline rühmatöö põhikooli õpetajatele;
* näidistund energia teemal;
* uute õpikute tutvustus: David Halliday, Robert Resnick ja Jearl Walker „Füüsika põhikursus“ ja Indrek Peil „Mehaanika“;
* füüsikaõpetajate koostatud õppevahendid;
* info koolituste, füüsikaõpetajate ühisürituste ja  veebikeskkondade kohta;
* vestlusringid, arutelud, kogemustevahetus.

Üritus algab reedel, 11. nov. kell 11.00 ja lõpeb laupäeval, 12. nov. kell 14.00. Osavõtt üritusest on tasuta, sõidukulud tasub osaleja.

Ürituse täpsem kava ilmub siinsamas ja koolifüüsika listis.

Registreerumiseks täitke palun vorm aadressil http://www.fyysika.ee/vorgustik/?p=610 või kontakteeruge: Riina Murulaid  riina.murulaid@gmail.com, 56643174

Registreerimisel meili teel märkida: Nimi, kool, kas on vaja öömaja.
Kindlasti lisada, millisest rühmatööst osa võetakse, kas gümnaasiumi või põhikooli omast, mõlemas korraga osaleda ei saa!

Meenutades I EFS füüsikaõpetajate sügisseminari.

Sõit CERNi – Füüsikapäevadel räägitust III

Füüsikapäevadel kõlanud plaan on nüüd sealmaal, et Eesti Füüsika Selts ja KBFI koostöös TÜ Füüsika Instituudiga pakuvad 2011. aasta sügisel kaheksale füüsikaõpetajale võimalust külastada Šveitsis asuvat rahvusvahelist uurimiskeskust CERN (the European Organization for Nuclear Research). Üritus toimub sügisesel koolivaheajal, 22.-30. oktoobril ja on osavõtjatele täies ulatuses tasuta (st kompenseeritakse reisikulud, aga ka kulutused toidule ja majutusele).

Külastuse esialgne programm:

1. päev:
– Ülevaade CERNist
– CERNi “muuseumi” külastamine
– Küsimused & vastused, sotsialiseerumine CERNi restoranis

2. päev:
– Eesti füüsikute tegemised CERNis
– Lühike CMS eksperimendi tutvustus CMS majas
– Ringkäik CERNi põhiterritooriumil
– Küsimused & vastused, sotsialiseerumine CERNi restoranis

3. päev:
– Populaarne ülevaade osakestefüüsika hetkeseisust
– CERNi eksperimentide külastamine

4. päev:
– CERN kui infotehnoloogia arenduskeskus
– CERNi arvutuskeskuse külastamine
– Genfi külastamine (pärastlõuna)

5. päev:
– Populaarne ülevaade kiirenditest, osakeste detektoritest ja andmete analüüsist
– CERNi eksperimentide külastamine

Soovijatel tuleb saata vabas vormis e-huvikiri hiljemalt 10. maiks aadressile kaido@fyysika.ee.

Kui soovijaid on rohkem kui kohti, siis lõpliku valiku teevad EFS’i ja EFS õpetajate osakonna juhatused hiljemalt 20. maiks. On alust loota, et programm jätkub ka 2012. aastal.