EFS aastapreemia laureaadid

1992: Enn Realo
1993: Rein Kaarli
1994: Georg Liidja
1995: Vladimir Hiznjakov
1996: Mart Elango
1997: Arlentin Laisaar
1999: Hannes Tammet
2000: Nikolai Kristoffel
2001: Ants Lõhmus
2002: Romi Mankin
2003: Viktor Peet
2005: Jaan Aarik, aatomkihtsadestamise meetodi arendamise ja selle abil saadud õhukeste metalloksiidkilede uuringute eest (12)
2006: Enn Saar, universumi struktuuri uuringute eest (13).
2007: Jaan Kalda, multifraktaalse formalismi arendamise ja rakendamise eest pehmisefüüsikas (14).
2008: Laser Diagnostic Instruments kollektiiv, väljapaistva rakendusliku arendustöö eest, mis on viinud Eesti jaoks oluliste kõrgtehnoloogiliste seadmete loomiseni ning mis samuti on aidanud parandada avalikkuse ettekujutust teaduspõhise arenduse olemusest ja vajalikkusest (15).
2009: Els Heinsalule doktoritöö “Normal and anomalously slow diffusion under external fields” kaitsmise eest
2010: Toomas Rõõm, KBFI terahertsi ja madalate temperatuuride töörühm
2011: Ivo Heinmaa (KBFI), maailmas unikaalsete madalatemperatuursete kõrglahutusega tahkise-TMR mõõtepeade konstrueerimise ning eduka rakendamise eest.
2012: Mario Kadastik, sisuka töö eest Higgsi bosoni ja tumeaine otsinguil.
2013: Tartus ja Tallinnas toimunud Rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi (IPhO 2012) korraldanud toimkonnale, olümpiaadi kõrgel tasemel läbiviimise eest.
2014: Mart Noorma, elu võimalikkuse tõestamise eest kosmoses.
2014: Riina Murulaid, julge, ennastsalgava ja eduka tegevuse eest Eesti füüsikahariduse edendamisel.
2015: Toomas Plank, ennastsalgava töö eest füüsikumi ehituse suunamisel.
2015: Nanostruktuuride füüsika labor, kõrgtasemel teadustulemuste eest.
2016: Piia Post, Tartu Ülikooli Metroloogia Observatooriumi 150 aastapäeva üritused.


Kuni 2012.aastani andis EFS välja ka EFS aukirjasid tunnustuseks teenete eest füüsika arendamisel ja selle järjekestvuse kindlustamisel Eestis (füüsika propageerimine ja populariseerimine, füüsikahuvi äratamine, eriti noortes, füüsikaõpetuse tõhustamine, eestikeelse füüsika sõnavara arendamine/korraldamine, eestikeelse füüsikakirjanduse väljaandmine jmt) Tänases mõttes on EFS aukirjadega väärtustatud tegevus sarnane EFS aastapreemiatega väärtustatud tegevustele. EFS aukirja laureaadid:

2000: Henn Voolaid, Henn Käämbre
2001: Jaak Kikas
2002: Ruth Lias
2004: Rein Veskimäe, Jaak Lõhmus, Ülle Kikas
2005: Jaak Kikas, Henn Voolaid, Koit Timpmann (9)
2006: Kaido Reivelt (12), Teadusbussi kollektiiv
2007: Andi Hektor (13),
2008: Kalev Tarkpea (14), füüsika populariseerimise eest.
2009: Ergo Nõmmiste (15), Arvo Kikas (16), Arvi Freiberg (17)
2010: Jaak Jõgi, Kalev Tarkpea, Riina Leet
2011: Oskar Noorkõiv, Tähetorn Orion'i asutamise ja eestvedamise eest
2011: Jaak Jaaniste Pikaajalise tulemusliku töö eest astronoomia ja füüsika järjekestvuse kindlustamisel Eestis (ning seoses Tartu Tähetorni uue tulemisega)
2012: Telesarja Rakett 69 meeskond, väljapaistva südikuse eest teaduse populariseerimisel