EFS aukirja laureaadid

2000: Henn Voolaid, Henn Käämbre
2001: Jaak Kikas
2002: Ruth Lias
2004: Rein Veskimäe, Jaak Lõhmus, Ülle Kikas
2005: Jaak Kikas, Henn Voolaid, Koit Timpmann (9)
2006: Kaido Reivelt (12), Teadusbussi kollektiiv
2007: Andi Hektor (13),
2008: Kalev Tarkpea (14), füüsika populariseerimise eest.
2009: Ergo Nõmmiste (15), Arvo Kikas (16), Arvi Freiberg (17)
2010: Jaak Jõgi, Kalev Tarkpea, Riina Leet
2011: Oskar Noorkõiv, Tähetorn Orion'i asutamise ja eestvedamise eest
2011: Jaak Jaaniste Pikaajalise tulemusliku töö eest astronoomia ja füüsika järjekestvuse kindlustamisel Eestis (ning seoses Tartu Tähetorni uue tulemisega)
2012: Telesarja Rakett 69 meeskond, väljapaistva südikuse eest teaduse populariseerimisel

EFS aukiri on tunnustus teenete eest füüsika arendamisel ja selle järjekestvuse kindlustamisel Eestis (füüsika propageerimine ja populariseerimine, füüsikahuvi äratamine, eriti noortes, füüsikaõpetuse tõhustamine, eestikeelse füüsika sõnavara arendamine/korraldamine, eestikeelse füüsikakirjanduse väljaandmine jmt). Aukirjaga võib tunnustada nii üksikisikuid kui ka juriidilisi isikuid, sõltumata nende kodakondsusest, elu- ja töökohast (juriidilistel isikutel - asu- ja toimimiskohast).