XXXIII Eesti Füüsika Päevad

Eesti Füüsika Selts korraldas 14. ja 15. veebruaril 2003. aastal Tartus XXXIII Eesti Füüsika Päevad.

Traditsiooniliselt kuulusid füüsikapäevade programmi meie füüsikute viimase aja uurimistulemusi tutvustavad ettekanded. Palju oli ka ülevaateettekanded, mis tutvustasid laiemat huvi pakkuvate uurimissuundade arengut meil ja mujal maailmas, nii füüsikast kui füüsikaga piirnevatest valdkondadest. Füüsikapäevade kavas oli ka füüsika õppekirjandust tutvustav näitus.

Tänu Piret Kuuse ja Anna Areti tublile ja tänuväärsele toimetamisele anti füüsikapäevadeks välja EFS Aastaraamat 2002. Trükiversiooni saab tellida e-posti aadressilt: virge@ut.ee. EFS liikmetele on raamat tasuta.

EFS XXXIII Eesti Füüsika Päevade korraldustoimkonnas olid: