XXXVI Eesti Füüsika Päevad

Eesti Füüsika Selts korraldas 21. ja 22. märts 2006. aastal Tartus XXXVI Eesti Füüsika Päevad. Füüsikapäevade raames toimusid ka XXVIII Eesti Füüsikaõpetajate päevad

Traditsiooniliselt kuulusid füüsikapäevade programmi meie füüsikute viimase aja uurimistulemusi tutvustavad ettekanded. Palju oli ka ülevaateettekanded, mis tutvustasid laiemat huvi pakkuvate uurimissuundade arengut meil ja mujal maailmas, nii füüsikast kui füüsikaga piirnevatest valdkondadest. Füüsikapäevade kavas oli ka füüsika õppekirjandust ja aparatuuri tutvustav näitus.

Tänu Anna Areti, Piret Kuuse, Helle Laasi, Ira ja Enn Saare tublile ja tänuväärsele toimetamisele anti füüsikapäevadeks välja EFS Aastaraamat 2006. Trükiversiooni saab tellida e-posti aadressilt: virge@ut.ee. EFS liikmetele on raamat tasuta.

Ürituse kokkuvõte (PDF-formaadis)

EFS XXXV Eesti Füüsika Päevade korraldustoimkonnas olid: