Sissejuhatus elektriõpetusse
Elektri- ja magnetvälja kirjeldamine
Elektrivool ja elektromagnetismi rakendused
Vahva elekter

http://õpik.füüsika.ee