Sissejuhatus soojusõpetusse
Mikro- ja makroparameetrid
Aine ehituse alused
Huvitav termodünaamika

http://õpik.füüsika.ee