Uurimuslik õpe

Esimene päev kulus uurimuslikule õppele ja selle uurimisele. Rühmatööde kokkuvõtted ilmuvad lähemal ajal aktiivi listi ja võrgustiku kodulehele.

Uurimusliku õppe näidistundide analüüs, kaks tegusat rühma töö juures.