Homme algab Saka seminar

Füüsikaõpetajate võrgustiku aktiiv koguneb Saka mõisas. Esimese seminari teema oli võrgustiku algatamine, teisel korral mõtleme uue ainekava rakendamise võimalustele.

Esimene päev – neljapäev 6. jaanuar
12.00 Saabumine, avasõnad
13.00 Lõuna
14.00 Sissejuhatus „Mis on uurimuslik õpe“ (Enn Pärtel)
14.30 Näidistund „Soojusülekanne“ (Enn Pärtel)
15.15 Vahetund/ küsimused
15.30 Näidistund „Heli ja selle omadused“ (Henn Voolaid)
16.15 Kohvipaus
16.30 Rühmatöö „Mis on uurimuslik õpe näidistundide põhjal“
17.15 Rühmade ettekanded/ arutelu
19.00 Õhtusöök
20.00 Arutelud, seltskondlik tegevus

Teine päev – reede 7. jaanuar
9.30 Näidistund I. „Printsiibid füüsikas – kõige üldisemad tõdemused looduse kohta. Võrdlus aksioomidega matemaatikas“ (Kalev Tarkpea)
10.15 Vahetund/ küsimused
10.30 Näidistund II. „Printsiibid füüsikas – kõige üldisemad tõdemused looduse kohta. Võrdlus aksioomidega matemaatikas“ (Jaan Paaver)
11.15 Rühmatöö „Gümnaasiumi füüsika I kursus – Füüsikalise looduskäsitluse alused“
13.00 lõuna
14.00 Liikumine värskes õhus/ vaba aeg
15.00 Loeng „Mõõtmine ja mõõtemääramatus“ (Jaak Jõgi)
15.45 Kohvipaus
16.00 Praktiline töö „Mõõtmine ja mõõtemääramatus“
19.00 Õhtusöök

Kolmas päev – laupäev 8. jaanuar
9.30 Teise päeva rühmatööde kokkuvõtete ettekanded
10.30 kohvipaus
10.45 Gümnaasiumi ainekava kursuste tunnijaotuskava – rühmatöö
12.30 Rühmatööde tulemused
13.00 Lõuna
Koju!