Kuhu panna süsinik?

Muude oluliste asjade hulgas on David MacKey raamatus juttu ühest vastuolulise nimega tehnoloogiast – puhas süsi.

Näiteks kirjutab ta nii:  Sooviksime kasutada tehnoloogiat „puhas süsi“ ehk „süsinikku kogumine ja säilitamine“, mida hetkel kasutatakse väga vähe. See tehnoloogiaga imeb korstnagaasidest enamiku süsinikdioksiidi välja ja paigutab selle maasse kaevatud auku.

Mismoodi see käib? Kuidas süsihappegaas püsib maasse kaevatud augus? See kõlab nii, et ehitame iga tehase ja jõujaama juurde veel ühe tehase, mis hakkab gaasist süsinikku välja imema ja seda kuidagi siduma. Siis saab selle tõesti maha matta ja loodetavasti enam-vähem igaveseks  immobiliseerida.

Kohe tuleb pähe, et sellise tehase ehitamine ja käigushoidmine (materjalid, transport, ehitus- ning hooldustöö jms) on kallis ja kasutab teistpidi elektrienergiat ja kütust. Kas sellega saab ennast ausa ja puhtana tunda?

Ei tea, aga me võime vähemalt proovida.

Taastuvenergia – mida me teame või arvame

„Maa võib rahuldada inimeste vajadusi, aga see maa ei suuda rahuldada inimeste ahnust.
Mahatma Gandhi
„Vaat seda ta ei suuda!“
Fred Jüssi

Energia on üks vaene, väärkasutatud sõna. Kooliõpik võib ju öelda, et energia on füüsikaline suurus, millega saab kirjeldada töötegemise võimet. Ei kõla just ülearu keerukalt, aga üleilmne meediapööris toob meile püsiva vooluna teateid energia sammastest, positiivsest vaimuenergiast pakatavatest inimestest, kosmilise energia suunamise nippidest, kivide võnke-energia aktiveerimisest jms. Rääkimata taastuvenergia mõistest, milleta igapäevane infovoog ei saa läbi päevagi. Niisiis, kas saaksime energia mõistele tema teadusajaloost pärit auväärse koha tagasi anda?

Energia kontseptsiooni ilu on teatud mõttes selles, et energiakulu on paratamatu. Näiteks inimene võib olla laisk või usin, pikaldane või kiire, aga ta peab sööma. Kui energiavaru lõpeb, kaob peagi kiirus ja tublidus. Vähe sellest, isegi laisklemine ei ole enam võimalik. Igasuguste masinate ja nutikate aparaatidega on sama lugu. Energiatarvet ole võimalik ära petta, isegi tehisintellekt peab „sööma“, st energia peab ühest liigist teise minema. Me nimetame seda energia kasutamiseks või kulutamiseks. Kerkib küsimus, kuidas saab energiat ära kulutada või kasutada? Teab ju iga algkoolilapski tänapäeval, et energia on jääv, seda ei saa tekitada ega hävitada, võib vaid muundada.

Mida koolis õpitakse?

Vaadates loodusainete õppekavu – energiat nimetatakse väga palju. Põhikooli kavas on energia, elektrienergia, energia säästmise väärtustamine ja võimalused geograafiatundide teemaks. Energiatarve on jutuks bioloogias ja keemias on süsinikuühendid taastuvad või taastumatud energiaallikad. Viidatakse ka varasemale käsitlusele loodusõpetuses. Füüsikas, nagu peabki olema, on energia tähtsal kohal. Kuigi põhitähelepanu läheb mehaanilisele energiale, on nimekirjas ka elektrienergia, siseenergia, seoseenergia ja valgus kui energia. Mehaanilise energia jäävuse seaduse kõrval toimib energia jäävus veel lihtmehhanismide korral ja soojusprotsessides. Elektrienergia ja tuumade seoseenergia korral jäävust ei käsitleta. Energiamuunduritena on kogu põhikooli kavas kirjas ainult elektrimootor ja elektrigeneraator. Üldpilt energia mõistest jääb mosaiikne ja hajus. Eks  see ole teada, et vaatamata lõimimispüüetele jääb lõpuks ikkagi üles küsimus, kas näiteks ühiskonnaõpetuse energiasõjas ja füüsikatunni keha siseenergias on tegu ikka sama energia ja kas arvutus käib ikka sellesama matemaatikatunni matemaatikaga?

Gümnaasiumi õppekava tegeleb energiaga palju rohkem: energiamajandus, energiajulgeolek, taastuvad või taastumatud energiaallikad jpm. Põhikooli kava energiakäsitlustest ei paista eriti ühtse loodusteadusliku maailmapildi poole püüdlemist. Gümnaasiumis vaatavad teadused üha sügavamalt iseendasse. Bioloogia kavas – ATP universaalsus energia salvestamises ja ülekandes. Hingamine kui organismi varustamine energiaga. Keemias –  Ainevahetuse energeetika, fotosüntees, biosfääri energeetiline skeem. Terminoloogia ja isegi tavakeele sõnade kasutus on aineti ehmatavalt erinev.

 

Gümnaasiumi füüsikakavas on ilusa, kuigi veidi probleemika nimega kurus „Energia“. Energia mõiste leiab muidugi kasutust ka teistes kursustes. Nagu ka põhikoolis, juhib mehaaniline energia. Füüsikakesksed energiateemad on tugevalt esindatud – elektri- ja magnetvälja energia salvestamise võimalused, massi ja energia samaväärsus, kvandi energia jt. Üks energia kontseptsiooni peen, aga ülioluline aspekt on peidetud paari energiakuruse õpitulemuse sisse – termodünaamika II seadus ja entroopia mõiste ning elu Maal energia ja entroopia aspektist lähtuvalt. See võiks lõpuks vastata eelpool tekkinud küsimusele – mida tähendab igijääva energia salvestamine, kasutamine, kulutamine ja isegi ära raiskamine.

Energia mõiste keskne koht. Kas kõik tiirleb ümber energia?

Energia teema on tänapäeval nii oluline ja igapäevane, et kiputakse uskuma, nagu paneks energia kõike (loodust, inimesi, masinaid, äri jne) käima. Tegelikult on asi veel hullem. Kui miski peatub, hääbub või hävib, võib samahästi öelda, et sedagi teeb energia. Täpsem oleks öelda, et see kõik toimub energia muundumisega, st tööga. Millegi käima lükkamiseks või seisma jätmiseks on vaja lasta energial ühest liigist teise muunduda ja see lõpeb keskkonnasoojusega, osakeste liikumise kaosega. Vahepeal võib energia siiski pidama jääda olulistes asjades, kohtades või tegevustes (liikumine, sh transport, soe tuba, täis kõht, hea tervis, kiire internet jpm) Tuleb ringi vaadata ja leida neid kohti, kus energia on kontsentreeritud. Valikuid on vähe:

  • Päike, mis praegu paistab (tuul, jõed, footonid);
  • hiljuti Maale langenud päikesevalgus (taimed, loomad);
  • ammu või väga ammu saabunud valgus (turvas, süsi, nafta, maagaas)
  • veel varem juhtund kosmilised sündmused (aatomituumad, loodelised nähtused);
  • ongi vist kõik.

Vaadates isiklikku, perekondlikku, riiklikku või globaalset energiatarvet, peaks olema võimalik raamatut pidada. Ühel lehel on plussiga kontsentreeritud energia sissetulek energiaallikate kaupa džaulides. Kõrvalehel on miinusega džaulides see, palju energiat läheb läheb teiste energialiikidena välja ja ridade kaupa, mida head oleme saanud. Kõlab nagu majandusõpetuse tund ja seda ta ongi. Majanduses on küll võimalik teha „miinusesse laskmise“ trikki, aga tegelikult näiteks energiaga seda kaua teha ei saa. Tuba läheb külmaks või külmik soojaks, auto ei sõida, kõht on tühi jne.

Siia võib joone alla tõmmata ja öelda – nii lihtne see ongi. Ei, see ei ole lihtne.

 

David MacKay oli briti füüsik, matemaatik ja arvutiteadlane, kes analüüsis põhjalikult oma riigi ja ka globaalset energiabilanssi. Energiaprobleemidele vaatas ta füüsiku pilguga ja paljudes asjades on tema järeldused ehmatavalt selged ja lihtsad. Kahjuks lahkus David MacKay meie hulgast juba 2016. aastal. Meil on lugeda tema 2009. aastal ilmunud raamat ja kuulata tema 2012. aasta TEDx kõne:

http://www.withouthotair.com/;

https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/64;

https://www.ted.com/talks/david_mackay_a_reality_check_on_renewables.

Energiamajandusele kipub tihtipeale igaüks vaatama väga oma mätta otsast. Kaitstes oma huvisid, et mitte öelda ahnust, tõrjutakse oponente suust sooja õhku välja ajades. Inimeste maailmas tuleb seda ikka ette ja seepärast on enam-vähem tasakaalustatud ja tervikliku käsitluse leidmine teretulnud.


Paneme kõrvuti punased kastid, mis kujutavad vajalikke ja meeldivaid energia muutmisi ühest liigist teise ja rohelised, kus me peame energiat muundama, et punane torn saaks püsida. Selles näites on roheline laotud taastuvenergiast ja jääb madalamaks kui punane. Oleme hädas.  Joonis D. MacKay raamatust. 

Lühendatud näide D. MacKay raamatust „Taastuvenergiast ilma udujututa“ – Fossiilkütuste jätkusuutlikust kasutamisest.

Arutledes energiakulu vähendavate tehnoloogiate ning elustiili muutmise teemal, võib leida, et transpordi energiakulu (ning fossiilkütuste kasutamist) võib vähendada poole võrra, kui hakata kasutama vaid elektrisõidukeid. Kütmiseks kulutatavat energiat (ning fossiilkütuste kasutamist) saaks vähendada, kui soojustada hooneid paremini ja kütta mitte fossiilkütustega, vaid soojuspumpadega. Jah, me saame tarbimist vähendada. Kuid siiski paistab isegi selle väiksema energiahulga katmine Suurbritannia enda taastuvate energiaallikate abil suure väljakutsena. On aeg rääkida energia tootmise taastumatutest lahendustest.

Näiteks võtame teadaoleva fossiilkütuste varu, millest enamuse moodustab kivisüsi: 1600 Gt sütt. Jagame selle võrdselt kuue miljardi nimese vahel ära ning põletame seda „jätkusuutlikult. Mida tähendab lõpliku ressurssi „jätkussuutlikkasutamine? Lihtne määratlus – põletamine on „jätkusuutlik, kui ressurss kestab 1000 aastat. Ühes tonnis söes on 8000 kWh keemilist energiat. Jagades 1600 Gt sütt 6 miljardile inimesele 1000 aasta peale, tuleb 6 kWh päevas inimese kohta. Tavaline elektrijaam muudaks keemilise energia elektriks umbes 37% kasuteguriga, mis teeb umbes 2,2 kWh(e) päevas inimese kohta. Hoolides kliimast, me arvatavasti tavalist elektrijaama ei kasuta. Pigem sooviksime kasutada tehnoloogiat „puhas süsiehk „süsinikku kogumine ja säilitamine, mida hetkel kasutatakse väga vähe. See tehnoloogiaga imeb korstnagaasidest enamiku süsinikdioksiidi välja ja paigutab selle maasse kaevatud auku. Elektrijaamade saaste vähendamine sel viisil tähendab olulist energiakulu – see kahandaks toodetavat elektrienergiat ligikaudu 25%. Seega saaksime söereservide abil „jätkusuutlikult“ toota vaid 1,6 kWh(e) päevas inimese kohta. Arvutades fossiilkütuste säästlikku kasutamise tehnoloogiate võimalusi veel näiteks Suurbritannia või mõne teise piirkonna kohta ja võttes arvesse kaevandamisel lenduvad süsinkoksiidid ning metaani, on järeldus selge – „puhas süsisaab olla vaid ajutine lahendus.

Toimus Fermi Energia konverents

Tallinnas, Kultuurikatlas oli teisipäeval Fermi Energia konverents,
https://fermi.ee/. Teiste tuumaliste hulgas võis kohata mitme generatsiooni füüsika õpetajaid ja ka füüsika õppijaid. Tore, alati rõõm näha. Mulle tundub, et kõik 28 kutsutud õpetajat siiski kohale ei tulnud, mis on tegelikult loomulik või vähemalt tavaline. Arvestades korraldajate tausta, eesmärke ja plaani, võiks arvata, et räägiti enamjaolt ühest asjast, aga nii see ei olnud. Väikese moodulreaktori (VMR) rajamine oli küll pealkiri, aga selle kõrval räägiti ka üldiselt ja enamasti ka nn tavakuulajale mõistetavalt: tuumaenergiast, tuumaenergeetikast, tuumkütusest, tuumajäätmetest, tuumaohutusest, tuumaregulatsioonidest jms. Konverentsi võib üle kuulata või järele kuulata. Arvatavasti ei ole kuigi palju neid, kes võtaksid ette kogu konverentsi läbi kuulata. Võtaks ikka terve tööpäeva. Kellel on vaba päev ja piisavalt tahtmist, võib seda muidugi teha. Neile, kes seda ette ei võta, tahan esitada mõned märkmed sellest pikast päevast.

*** Konverentsil räägiti päris põhjalikult läbi rahvusvaheline koostöö,
mis on tehtud selle nimel, et VMR tõesti kõigepealt võimalikuks ja siis
ka tõeliseks saaks. Tööd on tehtud kõvasti ja tõesti kõigi aspektidega
on tegeldud. Näiteks kirjeldati pikas-põhjalikus ettekandes, kuidas
töötati läbi suur kogus võimalikke tehnoloogiaid ja sõelale jäi neli,
mis sobiksid Eestisse paigaldatavaks VMR-iks. See töö on põhimõtteliselt aluseks kogu järgnevale analüüsile. Näiteks koha valik, majanduslikud
küsimused, juura, jäätmed ja muu ohutus jms. Kõik see käidi läbi.

*** Palju on küsitud, kas ikka neljas (IV) põlvkond või jääb kolm ja
pool (III+)? Neljast võimalikust tehnoloogiast kaks oleksid tõesti
kauaoodatud IV põlvkonnast. Kaks oleksid siiski pigem III+. See jaotus
ei ole siiski nii lihtne. Näiteks ei ole ühest seisukohta, kas
põlvkondadesse jagamine peaks olema sama suurtele tuumajaamadele ja väikestele üksikreaktoritele või tuleb neile eraldi ajajooned välja
töötada. Kas reaktorit on võimalik uude põlvkonda viia remondi,
täisustamise ja ümberehitusega? Paistab, et III-andast võib saada küll
III+. Kas ka IV? Sellised ja igasugu muud küsimused.

*** Konverentsil esines üsna rahvusvaheline seltskond. Kuna eesti keele aasta just lõppes ja sellest on palju juttu olnud, siis olgu öeldud, et
konverents toimus kahes keeles, eesti ja inglise. Kõik tõlgiti
sünkroonis edasi-tagasi. (Ootame pikisilmi masintõlke kvaliteedi
hüppelist tõusu, on ju lubatud!) Räägitakse ju sedagi, et meie teadlased
kipuvad konverentsidel vabandama, et ei oskagi seda või teist asja eesti keeles öelda ja pole oma tööst kunagi eesti keeles rääkinud. Võin
kinnitada, et nii on, olen ise näinud-kuulnud, kui see juhtub. Seekordne
konverents jättis küll täiesti teise mulje. Eesti teadlastest rääkis
inglise keeles ainult üks, kes ka vastas eestikeelsele küsimusele
inglise keeles, tekitades sellega saalis ja laval väikese
koomilis-kohmetu hetke. Meie tuumainsenerid ja tuumateadlased, keda ei
ole ju kuigi palju, on väga asjalikud, professionaalsed ja oskavad
esineda nii eesti kui ka inglise keeles.

*** Konverentsile ei olnud muidugi kutsutud ühtegi tuumeenergia vastast
aktivisti, küll aga oli nö kontrastiks paar tuumaenergeetika ala
entusiasti. Ma ei tea, kas oleks viisaks öelda tuumafanaatik või
tuumaaktivist. Võib-olla pole viisakas, aga natuke sinnapoole mõnel
hetkel kaldus küll. Huvi korral võiks googeldada kahte nime: Bret
Kugelmass ja Mathijs Beckers. Kugelmass pidas enne lõunat väga hea ja emotsionaalse kõne. Internet näitab, et ta on seda varem mitmel pool
harjutanud. Ta osales ka paneeldiskussioonis, kus tal tekkis üsna äge
vaidus ühe teise osalisega. Õpetajana oli tore vaadata, kuidas
moderaator kerkivale tülile pidurit tõmbas ja diskussiooniga sujuvalt
edasi läks. Minu isikliku 12 punkti saab Olli Kymäläinen Fortumist, kes
rääkis tasakaalustatult, mõistlikult ja viisakalt sellest, kuidas üks
riik üldse tuumaenergeetika riigiks saab. Noh, Soome ja Rootsi on ju
saanud, aga vahepeal on väga palju vett Läänemerre voolanud ja ajad pole
enam endised (IV põlvkond ja VMR).

*** Siin teen väikese kõrvalepõike ühele teisele loengupäevale, mis
toimus paar päeva hiljem. Jutt oli pigem looduse ja kliima küsimustest,
aga seal tuleb ka energeetika muidugi sisse. Tuumaenergeetikasse
kiputakse ikka suhtuma nii, nagu juba üle kümne aasta on olnud. 2007.
hakati suure mürinaga peale. Noored läksd Rootsi õppima, need uudised on praegugi internetist leitavad. Siis üle kümne aasta – mitte midagi. On
kasvanud usk, et see kõik on ikkagi väga keeruline, ohtlik ja käib
väikesle vaesele riigile igapidi üle jõu. Pluss see rahvusvaheline
vastuseis (Saksamaal suletakse tuumajaamad, eksole) ja kohutavalt
keeruline bürokraatia. Nii et ega sellest lähema 20-30 aastaga ikka
suurt midagi välja ei tule. Ma ei tahtnud vaidlema hakata, aga pärast
loengu lõppu küsisin lektorilt, kas teab, et oli selline konverents
Tallinnas. Ta ütles, et on kursis, aga ei saanud aega kohale tulla,
vaatas natuke ülekannet. Üldiselt on suhtumine ikka selline, et ja-jah,
eks me näe, see tahab veel mõtelmist, psühholoogiliselt ja poliitiliselt
väga tundlik teema jne.

*** Sellega võikski lõpetada. Kindlasti soovitan vaadata konverentsi
lõpukõnet https://fermi.ee/konverents/, See algab siis, kui konverentsi
algusest on kell käinud 6 tundi ja 55 minutit. Vaadata võiks muidugi
sellepärast, et saada aimu kuidas toimivad tänapäeval tõeliselt
entusiastlikud inimesed. Olulisem on siiski see, et seal räägitakse ka
plaanidest ja antakse koguni üsna konkreetseid lubadusi. Kuidas te ka
ise suhtute, hoidke noored vähemalt kursis, mis toimub me maal.

Ah jaa, 2007. aasta noored stipendiaadid on tagasi. Ikka veel noored ja
väga tegusad.

Jaan Paaver

Oli aineühenduste suveseminar

Niisiis, “E-koolikott on keskkond õppematerjalide leidmiseks, avaldamiseks ja õppematerjalidest kogumike komplekteerimiseks.” Käigus aastast 2015. Mart Laanpere ja TLÜ poolt eelanalüüsitud. Läbinud õige mitmeid arenduse etappe.

Seda “elu mõtet” ja protsessi arvestades on täiesti arusaamatu, kuidas on saanud tekkida olukord, kus 2019.aasta suvel E-koolikoti esindajad räägivad, kuidas nad nüüd on hakanud tegelema E-koolikoti materjalide autoriõiguste küsimustega (rääkimata täiesti triviaalsetest süsteemi arendustest, nagu võimalus teha materjale nähtavaks ainult autorile ja toimetajatele).

Miks nii traagilises toonis?

Aga andmebaasi aluspõhimõtete koostamisel tehtud vead võivad kergesti viia selleni, et kogu projektiga tuleb otsast alustada. Sest, konkreetsel näitel, kui ei ole teada, kas E-koolikoti materjalides kasutatud piltide, tekstide jms autoriõigustega on kõik korras, siis tähendab see, et kõik tuleb üle vaadata. Kogemus ütleb, et igas toimetamata materjalis on probleeme, mis tähendab, et materjal tuleb “autorile tagasi saata”, ehk siis kõik algabki otsast (see mõte öeldi sessioonil ka mitmel korral välja).

Hullem veel, E-koolikoti esindajatel justkui ei olnud vastuseid, st teadmist, mis edasi juhtuma hakkab. Eriti seoses kogumikega. Kirjeldati vaid probleeme.

Ma tõesti ei saa aru, millega on tegelenud kõik need kõrged kogud, kes E-koolikotti arendanud … seda enam, et seda tüüpi repositooriumidega seonduvad põhimõttelised probleemid on teaduskirjanduses hästi ära kirjeldatud (vt näiteks https://ieeexplore.ieee.org/document/6461873/). Mis kogumikke puudutab, siis näiteks kaks tõeliselt suurt e-materjalide keskkonda on materjalide remiksimise funktsiooni oma platvormis välja lülitanud. Miks?

Täna peaks igaüks, kes sarnaseid arendusi planeerib või haldab, suutma näidata, kuidas ta eelkäiad põhja ajanud karidest mööda kavatseb saada.

Samas ei olnud sessioonil kohal ühtki nendest, kes seda protsessi tegelikult suunavad. Nii et küsida ei olnud kelleltki.

Kui oleks kuuljaid kõrvu, siis soovitaksin välja vahetada kõik eksperdid, kelle osalusel täna töös olev kontseptsioon loodud. Sest järgmiste ämbrite kolin oli sessioonil juba kuulda – idee/tahtmine, et E-koolikott võiks olla nii üles laetud ja toimetatud materjalide kogu kui ka õpetajatele oma materjalide üles laadimise koht, sisaldab juba eos probleeme, millega senist praktikat arvestades hakkama ei saada.

Teisiti: haridus- ja teadusministeerium võiks end kokku võtta ja targaks tellijaks hakata. Eesti õpetajad ja õpilased väärivad paremat … või vähemalt seda, et haridusse suunatud vahendeid tühja ei kulutataks.

Kaido Reivelt
Eesti Füüsika Selts
TÜ koolifüüsika keskus