Nädalakiri Mesilane

Nädalakiri Mesilane on regulaarselt ilmuv ja e-kirjana leviv uudiskiri, kus käsitletakse asju, mis tunduvad koolifüüsika kontekstis põnevad ja vajalikud. Suhtume ka väga positiivselt ainetevahelisse lõimingusse ja igapäevaelu ning looduskeskkonda puudutavatesse teemadesse. Samuti teaduse ja tehnoloogia vallas toimuvasse.

Mesilase arhiiv on füüsika e-õpikus. Liitumiseks saatke palun e-kiri aadressile mesilane@fyysika.ee