Füüsikaõpetajate sügisseminar 2019

Sügisseminar toimub 15.-16. novembril Voore Puhkekeskuses, korraldajateks EFS füüsikaõpetajate osakond ja TÜ koolifüüsika keskus. Seminari tegemist toetab HTM.

Nagu ikka, pakume pisut üldhuvitavat, palju praktiliselt kasulikku ja ohtralt suhtlemisvõimalusi.

Sel aastal on meil kolm läbivat teemat: tark tehnoloogia, energia ja õppimine.

Kui tark on tark tehnoloogia? Meedias on näiteks tehisintellektist juba nii ohtralt räägitud, et keegi justkui ei küsigi enam midagi. Isesõitvad autod niikuinii. Aga kõikvõimalikest tarkadest masinatest räägitakse väga paljudes valdkondades. Kohe-kohe asendatakse õpetajad tehisõpetajatega? Üritame selle paisuva mulli sisse vaadata – millest siis tegelikult jutt käib?

Energia on jääv. Energiast räägitakse koolis kõigis loodusainetes. Räägitakse ainepõhiselt. Ja seda ei saa kellelegi ette heita – harjumuspärased käsitlused jätavad tervikpilti suuri auke, mida õpetajatel on keeruline täita. USA-s nõuab K-12 raamistik alates 2013. aastast energia kui ainete piire ületava analüütilise kontseptsiooni õpetamist. Miks võiks see Eestile kasulik olla? Aga kas te teate, kui suur on biomassi kasvatamise kui tehnoloogia kasutegur päikeseenergia soojus- või elektrienergiaks muundamisel? Kas see on kasulik fakt, kui tuleb jutuks taastuvenergia allikatele üleminek?

Õppimine ja õpetamine. Lisaks füüsika teadmisele vajab iga õpetaja ka teistsuguseid, “pehmete” teaduste raames kirjeldatavaid pädevusi ja oskuseid.

Kõneks tulevad ka koostöö üle aine- ja riigipiiride ning füüsikaolümpiaadid. Ei puudu ka praktilised tööd ja arutelud.

Sügisseminaril on ka sümboolne osavõtutasu 10 EUR, mis sisaldab nii majutust kui ka toitlustust.

Seminari kava esimese avaldame siin sellel lehel 10. oktoobril.

Palume registreeruda seminarile hiljemalt 15. oktoobriks.