Koolitusseminar “Taastuvenergiast ilma udujututa”

Kutsume loodusainete õpetajaid 26.-27. augustil Voore Puhkekeskuses toimuvale koolitusseminarile “Taastuvenergiast ilma udujututa”.

Koolitusseminar on algatuseks projektile, kus bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia õpetajad koos erinevate valdkondade spetsialistidega panevad järgneva poole aasta jooksul kokku õppevahendite komplekti, mis võimaldab õppetöös teaduspõhiselt, samas õpilastele arusaadavas võtmes otsida vastust küsimusele “Mida tuleks teha, et Eesti saaks fossiilkütustest loobuda?” 

Jätkusuutliku arengu üheks võtmeteemaks on taastuvenergia kasutuselevõtt nii Eestis kui mujal maailmas. Täna on ühiskonnas energeetika teemadel raske arendada laiapõhjalist diskussiooni, sest puudub kooliharidusele tuginev teaduspõhine, üldarusaadav raamistik. Miks on vesinikumajandus kasulikum kui näiteks biomassi kasvatamine? Kui palju energiat on võimalik saada tuuleparkidest? Kui palju me kulutame energiat transpordile, kui palju küttele? Kas telefoni laadija seinast välja tõmbamine tasub vaeva?

Ja küsimust küsimus: mida tuleks teha, et Eesti saaks fossiilkütustest loobuda?

Vastuse saamiseks tuleb kokku panna energiabilanss kus ühel pool on taastuvenergia tootmine, teisel pool energia tarbimine.  Et kokku saavad bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia õpetajad, siis on võimalik ette võtta kõik taastuvenergia allikad– tuul, päike, geotermiline energia, biomass, tõusud ja mõõnad, lained ja hüdroenergia, samuti energia tarbimine kütmisel, transpordis, elektrienergia, toidu ja asjade tootmises.

Koolitusseminar on osalejatele tasuta.

Buss Voorele väljub Vanemuise alumisest parklaste esmaspäeval, 26.08 kell 13.45 ja tuleb tagasi teisipäeval kell 14.30.

Registreerumine on selleks korraks suletud. Huvilised andku endast teada e-mailitsi: kaido@fyysika.ee.


Koolitusseminari korraldavad EFS füüsikaõpetajate osakond ja TÜ koolifüüsika keskus koostöös Eesti Bioloogiaõpetajate Ühinguga, Eesti Geograafiaõpetajate Ühinguga ja Eesti Keemiõpetajate liiduga. Projekti toetatakse programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ kaudu.

KOOLITUSSEMINARI KAVA (täiendamisel)

Esmaspäev, 26.08
14:30 Kogunemine, kohv ja suupisted
15:00 Sissejuhatus
15:15 Energia ja võimsus. Energiatarve, energiaallikad, energia kulutamine, energeetika?
Jaan Paaver (HTG)Mida peaksid igaüks teadma ja aru saama energiast ja võimsusest.
16:15 Kuidas rääkida taastuvenergiast?
Kaido Reivelt (TÜ, EFS)Kuidas saaksime hakkama vaid taastuvaid energiaallikaid kasutades?Briti füüsik ja matemaatik David John Cameron MacKay pakub välja käsitluse, kus nii energia tootmine kui ka tarbimine teisendatakse “isiklikele” ühikutele, esitades need džaulide ja/või vattidena ühe inimese kohta.
17:15 Kohvipaus
17.45 Paneeldiskussioon: Milline Põxit?

Põxit ehk põlevkivienergeetikast loobumine (ka PÕXIT) on mitme Eesti rohelise organisatsiooni propageeritav kava Eesti täielikuks loobumiseks põlevkivi kasutamisest elektritootmisel. Arutame, argumenteerime, paneme laiemasse konteksti, harjutame energeetika teemadest rääkimist.

19.15 Vaba aeg
20.00 Õhtusöök, saun arutelud
Teisipäev, 27.08
9:00 Hommikusöök
9:45 Elektrivabad jõulud ehk kuidas elab ja hingab Eesti energiatööstus läbi keskkonnakaitsja silmade
Madis Vasser (Eesti Roheline Liikumine)
10:15 Milline võiks olla tuule-, bio-, päikse- ja tuumaenergia ning vesinikuenergeetika arengukava Eestis aastani 2050? (teemad veel täpsustuvad)

Juhatame need valdkonnad lühidalt sisse, pärast seda jaguneme rühmadesse ning proovime arutleda, igale rühmale üks valdkond.

11:30 Rühmatööde lühiettekanded, arutelu
12:00 Kohvipaus
12:30 Kuidas viia loodusseaduste paratamatus õpilasteni?

Kui arvamustest on saanud numbrilised hinnangud, siis on aruteludest võimalik ka konkreetsete, arusaadavate tulemusteni jõuda. Milliseid õppevahendeid oleks selliste arutelude algatamiseks või läbiviimiseks vaja? Mida võiksime reaalselt erinevates kooliastmetes saavutada? Kuidas selleni reaalselt jõuda?

14:00 Lõunasöök, pärast seda buss Tartusse