Saaremaalt

Saaremaa Ühisgümnaasiumis toimuvad distantstunnid Google Classroomi keskkonnas. Otse videotunnid toimuvad Google Meet keskkonnas, kuid neid ei ole tihti. Õpilastel (laiali üle Saaremaa ja netiühendus erineva kvaliteediga) on lihtsam, kui saavad töötamise aega valida. Tingimuseks aga see, et ülesanded tuleb sama päeva jooksul ära teha.
Tundides on materjaliks veebiõpiku lingid ja erinevad videod. Videotest paljud omatehtud. Mõned näited:

Materjali põhjal täidavad õpilased igas tunnis töölehe või sooritavad Google Forms testi.

11. klassi füüsikapraktikumi koduste tööde näited.