Füüsikaõpetajate sügisseminar 2021

 

Sügisseminar toimus 12.-13. novembril Voore Puhkekeskuses,  korraldajateks EFS füüsikaõpetajate osakond ja TÜ koolifüüsika keskus. Seminari tegemist toetas HTM.

Reede 12. november

10.30 Saabumine ja sotsialiseerumine.

11.00 Mis on toimunud sest ajast, kui viimati Voorel koos olime? Jaan Paaver
Mis edasi saab või peaks saama?

11.30 Tänapäevane fundamentaalteadus, millele mõtlevad CERN-i teoreetikud. Hardi Veermäe

Slaidid mitmes vormingus (animatsioonid ei tööta kõigis variantides).

12.45 Töötoad I

 • Transformaatorid. Toomas Reimann, Reivo Maasik
 • Elektromagnetismi näitkatsed. Riina Murulaid
 • Soojuse veest välja „pumpamise“ kogemus. Kaido Reivelt
 • Üleslükkejõud. Rauno Neito

13.45 Kohvipaus ja viisakas vestlus olulistel teemadel.

14.15 Rühmatöö – Arutame olümpiaadi teemat uuesti.
Tööleht on siin.

Mida õpetajad olümpiaadidelt ootavad? Mismoodi võiks olla kirjutatud ja struktureeritud õppematerjal, millest olümpiaadideks ettevalmistamisel päriselt kasu oleks? Kas see peaks olema juhend või kava? Kas on vaja näiteid, ideid või metoodikat? Kas on vaja rohkem paberit või rohkem internutti? Kuidas olümpiaadi ettevalmistajad kokku tuua ja koostööle tõmmata? Mis kasu kasvab olümpiaadidest neile õpetajatele, kelle õpilased füüsika olümpiaadile ei lähe?

15.00 Lõuna

16.00 Tutvustused ja tähtis info

 • Tööst ja rahast! Reemo Voltri. Kaks slaidi.
 • Ühest vääriti mõistetavast seadusest. Jaak Jõgi
 • „Demoseade OÜ“ näitab katseid ja nimekiri pikeneb jooksvalt.
  Aleksei Gavrilov
 • Elektromagnetismi õpik – UUS! Riina Murulaid
 • 8. klassi füüsika õppekomplekt – UUS! Eveli Raudla
 • Õpihuvilaagrite kogemus. Õpetajad meenutavad, mis see on ja kuidas toimib.
  Eerik Säre ja
  Agnes Vask
 • Eesti Energia paneb füüsikaharidusele õla alla. Millised on ideed, millised plaanid. Kaido Reivelt
 • Praktikal Education OÜ: katsevahendid, töölehed, metoodilised materjalid ja tarkvara tunni läbiviimiseks. Kaido Reivelt

17.15 Kohvipaus

17.30 Töötoad II

18.30 Õhtusöök

Loodusvaatlused. Saun ja sumin.

 

Laupäev 13. november 

9.00 Hommikusöök ja virgutus.

9:45 Teadlased ja meedia: kes juhib tantsu? Arko Olesk

10.45 Hüdraulika töötuba kõigile. Kaido Reivelt.

11.45 Kohvipaus

12.00 Kokkuvõte olümpiaadi rühmatööst. Töörühmade pressiesindajad, à 3 min. Rümade loosimse leht: .pdf, .odt, .docx.

 1. Coulomb’i seadus
 2. Newtoni II seadus
 3. Gravitatsiooniseadus
 4. Rõhk
 5. Kiirendus
 6. Ampère’i jõud
 7. Kineetiline energia
 8. Ideaalse gaasi olekuvõrrand
 9. Ohmi seadus

Töörühmade täidetud töölehtede kokkuvõtted on siin.

12.30 Tänapäeva tuumatehnoloogia ja Eesti tuumajaam.
Mihkel Loide ja Allan Vrager

Esitluse slaidid. Esinejad on valmis tulema koolidesse, huvi korral tasub kirjutada Allan Vragerile. Raamat tuumaenergiast ja seda tutvustav videoesitlus.

13.30 Lõuna ja kojusõit