EFS füüsikaõpetajate osakond

Eesti füüsikaõpetajaid koondav aineühendus on Eesti Füüsika Seltsi (EFS) füüsikaõpetajate osakond, mis asutati 2002. aastal. Eesti füüsikaõpetajd ja kõik, kes koolides füüsikat õpetavad, on korduvalt nii sõna kui ka teoga näidanud, et peavad EFS-i füüsikaõpetajate osakonda oma esindajaks. Oleme osalenud õppekavade arendamisel ja õppematerjalide väljatöötamisel ning retsenseerimisel. EFS-i ja TÜ füüsika instituudi toetus on meile väga oluline.
Füüsikaõpetajate osakond vahendab füüsikateaduse ja koolifüüsika infot kõigile füüsikat õpetavatele õpetajatele, kasutades selleks koolifüüsika listi, kus on 300 liiget. Kasutame ka otsekontakte koolidega.

Peame oma ülesandeks füüsikaõpetajate professionaalse arengu tagamist ning kogukonnatunde hoidmist. Ürituste traditsioon on välja kujunenud ja seda püüame hoida, kui vahendid vähegi võimaldavad. Iga õppeaasta kevadvaheajal on füüsikaõpetajate päevad Tartus. Üle aasta toimuvad sügisseminar Voore Puhkekeskuses ja suvekool erinevais paigus. Igal aastal võtab meie üritustest osa vähemalt 150 õpetajat.

EFS füüsikaõpetajte osakonnal (http://www.fyysika.ee/efs/opetajad.html) on juhatus, millega saab kõige paremini ühendust aadressil fo@fyysika.ee. Me jagame infot oma tegemiste ja plaanide kohta ka siin füüsikaõpetajate võrgustiku lehel.