Ainekava rakendamise abi

Gümnaasiumi ainekava kõpitsemisest 2014

Ainekava tööversioon, 17. märts 2014

Nimekiri allikatest, raamatutest, viidetest, esitlustest jms, millest võib abi olla uute ainekavade rakendamisel.

Põhikooli teemad

7. klass loodusõpetus

Enn Pärtel – Esitlused (galerii):
http://www.upload.ee/gallery/6470/7._klassi_L_esitlused.html

Gümnaasiumi kursused

Aktiivi seminar Sakal (jaanuar 2011) – soovituslik tunnijaotus

Füüsikalise looduskäsitluse alused (FLA)

Kalev Tarkpea – FLA õppeprotsessi kirjeldus

Kirjeldus sisaldab soovitavat tunnijaotust, õpitulemusi ja soovitusi õpetajale.

Indrek Peil – Füüsika loodusteaduslikud alused

Abistav konspekt 10. klassile

Reemo Voltri – Füüsikalise looduskäsitluse alused, PowerPoint esitlus

I kursus 10. klassile Esitluses on 120 slaidi ja hõlmatud on kogu esimene kursus  (sissejuhatus, meetod, mudelid, printsiibid).


Sissejuhatus füüsikasse


Tõnu Tõniste – TÖÖLEHT FLA kohta

Katsetusjärgus TÖÖLEHT FLA kursuse juurde, kust ühekorraga saab infot, mis aitab arutluste juures, samas pakub kontrolli ja tagasiside võimalusi.

Robert H March – Füüsika võlu Kirjastus Ilmamaa 2000

Kirjutab raamatu tõlkija Henn Käämbre.

Te võtsite kätte raamatu füüsikast ja füüsikutest. Võibolla tegite seda kõhklemisi ja ebalevalt, sest koolis ei kuulunud füüsika kaugeltki teie lemmikainete hulka. Siiski, ärge rutake seda riiulisse tagasi panema. See on iselaadne füüsikaraamat. Algkeeles on ta pealkirjaks Physics for Poets. Üsna ebatavaline, isegi kummastav tiitel, kas pole?
Raamat on omal ajal välja kasvanud Wisconsini ülikooli professori Robert H. Marchi loengutest programmi Integrated Liberal Studies raames – füüsikaloengutest humanitaarlastele. Samahästi võinuks seda raamatut nimetada ka füüsikaks filosoofidele, kunstnikkudele või näitlejatele. …Niisiis – teadmistehimulistele. Kummatigi on ta oma linnulennulise vaatega ja füüsika filosoofilistele ning kujunemisloolistele aspektidele rõhku pannes köitev lugemisvara ka kutselisele füüsikule-uurijale, rääkimata õpetajatest, tudengitest ja ärksamatest õpilastest.Nauditavad on raamatusse pikitud suurfüüsikute biograafiate taidurlikud lühiesitused. Paiguti meenutavad nad tippkunstnike, kasvõi Picasso visandeid.Reaalia ja humanitaaria on ajapikku kujunenud inimkultuuri kaheks vastakaks pooluseks, mille vahel nagu polekski silda. Ometi viib see tõsistele ohtudele nüüdisühiskonnas ja –kultuuris, millele juba aastakümneid tagasi osutas füüsikust inglise kirjanik Charles Percy Snow oma laineid löönud brošüüris Kaks kultuuri. Selle järelvirvendused ulatusid meilegi raudse eesriide taha füüsikute ja lüürikute dispuudi märksõna. all. Käesolev ongi mõeldud kui mitte veel silla ehitamiseks, siis vähemalt purde heitmiseks üle kuristiku. Meenutagem sedagi, et alles renessansiajal oli veel küllalt neid, kes suutsid kaasa rääkida nii täppisteaduslikus kui ka humanitaarses kultuuriharus. Ja pole nad päriselt kadunud veel nüüdki ja meiltki…

Haridusministeerium soovitab kasutada füüsika õpetamiseks lisamaterjalina.

Looduse struktuuritasandid (linke)


Füüsika uurimismeetod


Henn Voolaid – Mõõtmised ja mõõtemääramatused (.doc ja .pdf)

Koolifüüsika keskuse õppematerjalide lehel leidub muidki kasulikke materjale.

Enn Pärtel – Ajavahemiku mõõtmine

Esitluses „Ajavahemiku mõõtmine.ppt ” on kaks slaidi. Ühel
on punane ring, teisel pole midagi. Kui see esitlus F5 abil käivitada,
siis vahelduvad need kaks slaidi kuni Esc vajutamiseni.
Stopperiga võib mõõta punase ringi ekraanil oleku aega. Saadud andmete
töötlus võiks viia standardhälbe mõistmiseni. Slaidi kuvamise kestust saab
muuta.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.