Eelteated: füüsikaõpetajate päevad ja füüsikaõpetajate suvekool

Kuigi talve pole veel olnud, tuleb peagi ikka kevad ning sellega koos füüsika- ja füüsikaõpetajate päevad 17.-18. aprillil. Nagu ikka, teine päev on põhiliselt füüsikaõpetjatele. Võib-olla jälle Füüsikumis, aga on ka teisi mõtteid, nii et püsige liinil.

Me kõik teame, et ennustamine ja eriti just tuleviku ennustamine on tänamatu tegevus. Ometi on 18. aprilli esialgsesse päevakavva planeeritud tulevikuteemad: kvantarvutid, tuuma- ja taastuvenergia, kuidas inimesed üha juhmimaks jäävad, kuidas neid jälgida ja kontrollida, näiteks kiibistades. Heaks tavaks on saanud füüsika õpetajate kokkusaamistel korraldada mõned lahedad töötoad. Nii on seegi kord plaanis, kuigi ei oska veel ennustada, millised need tulevikuteemalised töötoad tulevad.

Tuleb ka suvi ja suvekool 12.-13. augustil Roosta Puhkekülas. Sinna on päris palju aega, aga juba on liikunud mõte teha koostööd nende õpetajatega, kes koolimajas tegelevad käsitöö, meisterdamise, tehnika, tehnoloogia, aga ka leiutamisega.

Konverents “Kuidas rajada EL esimene väike moodulreaktor?

Eesti tuumaenergeetika ettevõte Fermi Energia (https://fermi.ee/) korraldab 28. jaanuaril Tallinnas konverentsi. Peateemaks on Eestisse väikese moodulreaktori ehitamine, aga päevakavva mahuvad ka pressikonverents ja diskussioon. Ettekanded on valdavalt inglise keeles, aga on räägitud, et tõlgitakse. Osalustasu on 200 eurot, registeerumine konverentsi kodulehel (https://fermi.ee/konverents/). Kes on huvitatud tasuta pääsmega konverentsile minekust, palun registreeruda siin.

4. klasside õpilased osalesid harrastusteaduslikus projektis „IgaILMaga“

Õpilaste poolt 27. novembril kogutud andmed

Õpilased kolmandatest ja neljandatest klassidest üle Eesti kogusid oktoobris ja novembris ilmaandmeid, osaledes meteoroloogilises harrastusteaduslikus projektis „IgaILMaga“.

Projekti eesmärgiks oli  suunata õpilasi tegelema ilmavaatlustega, et seeläbi toetada nende ilma ja ilmanähtuste paremat mõistmist. Õpilased kasutasid FMI (Soome Meteoroloogia Instituut) mobiilirakendust, mis ühelt poolt annab informatsiooni hetke ilma ja kümne päeva prognoosi kohta, teisalt võimaldab edastada ilmaga seotud andmeid meteoroloogiainstituudile. Kahekuulise perioodi jooksul koguti ja edastatati mobiilirakenduse kaudu ilmastikuandmeid, mille tulemusi oli võimalik jälgida interaktiivsel kaardil reaalajas. Projekti käigus kogutud ilmaandmeid kasutatakse Eesti sademete jaotuse andmestiku parendamiseks.

Projekti kaudu uuriti ka harrastusteaduslikes tegevustes osalemise mõju õpilastele. Projekt on osa Tartu Ülikooli doktorandi Kristel Uiboupina doktoritööst „Õpilaste poolt kogutud suurandmesüsteemide kasutamine atmosfääriteadustes.“ Juhendajad: dots Piia Post, prof Krista Uibu.

Projekti toetab NSVHI19074 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“.

Erilised tänud kuuluvad Ismo Karjalainenile (Finnish Meteorological Institute (FMI)).

Koolitusele CERN’i!

Füüsikaõpetajad jälle oodatud ühinema õppekäiguga CERNi. Seekordne sõit Genfi toimub  26.-30. aprillil 2020. CERN ja haridusministeerium katavad kulud, nii et osalejatele on koolitus tasuta. CERN koolitab meid inglise keeles, linnarahvas räägib seal põhiliselt prantsuse keeles. Jagage kindlasti infot sellest suurepärasest võimalusest kolleegidega, kes koolifüüsika listis ei ole. Väga äge oleks, kui koos füüsikutega saaksid CERNis käia vähemalt mõned mitmeaineõpetajad. See seoks ehk tasapisi ühte kõiki füüsikat õpetavaid õpetajaid.

Koolitusele kandideerimiseks on vaja hiljemalt 1. oktoobriks 2019 saata sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga EFS füüsikaõpetajate osakonna juhatusele – fo@fyysika.ee. Üksikküsimustega võib helistada ja kirjutada – jaan.paaver@gmail.com või riina.murulaid@gmail.com.

Juhuks, kui keegi veel kõhkleb avalduse saatmisel, külastagu CERNi virtuaalselt ja enam ei kõhkle:
https://home.cern/news/news/knowledge-sharing/cerns-international-high-school-teacher-programme-turns-20