4. klasside õpilased osalesid harrastusteaduslikus projektis „IgaILMaga“

Õpilaste poolt 27. novembril kogutud andmed

Õpilased kolmandatest ja neljandatest klassidest üle Eesti kogusid oktoobris ja novembris ilmaandmeid, osaledes meteoroloogilises harrastusteaduslikus projektis „IgaILMaga“.

Projekti eesmärgiks oli  suunata õpilasi tegelema ilmavaatlustega, et seeläbi toetada nende ilma ja ilmanähtuste paremat mõistmist. Õpilased kasutasid FMI (Soome Meteoroloogia Instituut) mobiilirakendust, mis ühelt poolt annab informatsiooni hetke ilma ja kümne päeva prognoosi kohta, teisalt võimaldab edastada ilmaga seotud andmeid meteoroloogiainstituudile. Kahekuulise perioodi jooksul koguti ja edastatati mobiilirakenduse kaudu ilmastikuandmeid, mille tulemusi oli võimalik jälgida interaktiivsel kaardil reaalajas. Projekti käigus kogutud ilmaandmeid kasutatakse Eesti sademete jaotuse andmestiku parendamiseks.

Projekti kaudu uuriti ka harrastusteaduslikes tegevustes osalemise mõju õpilastele. Projekt on osa Tartu Ülikooli doktorandi Kristel Uiboupina doktoritööst „Õpilaste poolt kogutud suurandmesüsteemide kasutamine atmosfääriteadustes.“ Juhendajad: dots Piia Post, prof Krista Uibu.

Projekti toetab NSVHI19074 „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine“.

Erilised tänud kuuluvad Ismo Karjalainenile (Finnish Meteorological Institute (FMI)).