Otsitakse õpetajaraamatu autoreid – kiire!

Füüsika aineraamat kui gümnaasiumi loodusainete valdkonna õpetajaraamatu osa ilmub elektroonilisel kujul ning järgmiste vahe- ja lõpptähtaegadega:

01. aprill 2011 – HTM-i teavitamine Eksamikeskuse poolt aineraamatute sisukordade struktuurist ning autoritest,
24. oktoober 2011 – aineraamat on valmis ja suunatakse keeletoimetamisele.
Hiljemalt 31. detsember 2011 on valdkonnaraamatud avalikustatud elektroonilisel kujul õppekava portaalis.

Õpetajaraamatu esialgne sisukord ootab ülevaatamist. Ettepanekud selle kava muutmiseks on oodatud 28. märtsini.
Aineraamatu maht on 70 lk, millest ~15 lk hõlmab õppeprotsessi kirjeldus
Töö saab olema tasustatud, autoriga sõlmitakse vastav leping.
Palun saatke oma arvamused, soovitused, ettepanekud järgmiste punktide kohta:
1) artiklite maht;
2) potentsiaalsed autorid;
3) sisukorra muutused – mida lisada, mida maha võtta.
1. aprilliks peab olema teada, millised artiklid üldse aineraamatusse tulevad, kes on nende autorid ja millised on artiklite esialgsed mahud. Pakkuge ennast või kolleege autoriteks ja avaldage arvamust, millised artiklid peavad olema põhjalikumad, millised ülevaatlikumad, millised pole etteantud mahupiirangu tingimustes üldse vajalikud jne.

Arvamused ja ettepanekud palun saata koolifüüsika listi või aadressile riina.murulaid@gmail.com

https://mail.tfg.tartu.ee/exchange/Jaan.Paaver/Sisse/Re:%20f%C3%BC%C3%BCsika%20ja%20ainevaldkonna%20raamat-3.EML/?cmd=editrecipient&Index=1

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.