XLIX Eesti füüsikapäevad ja XLI füüsikaõpetajate päevad

XLIX Eesti füüsikapäevad ja XLI füüsikaõpetajate päevad toimuvad 26.-27. aprillil Tallinnas, Eesti Teaduste Akadeemia hoones ja Tartus, TÜ Füüsikumis.

Koos seekordsete füüsikapäevadega tähistame Eesti Füüsika Seltsi asutamise 30. aastapäeva.

Reede, 26. aprill on füüsikaõpetajate päev, mis toimub Tartus, TÜ Füüsikumis. Lisaks õpetamist puudutavatele ettekannetele ja töötubadele võtame aruteludes ette kaks teemat.

Füüsika riiklikud õppekavad. HTM on algatanud järjekordse õppekavade muutmise, see protsess on kestnud juba poolteist aastat ning on andnud esimese vahetulemuse. Võtame seda arutada. Kohal on füüsikute õppekava arenduse töörühma liikmed ja teised asjasse puutuvad isikud. Kõnealuste ettepanekutega saab tutvuda ja neid kommenteerida aadressil https://goo.gl/Ad2P6J.

Eesti füüsikaolümpiaadid. Kui Eesti õpilaste esinemine rahvusvahelistel olümpiaadidel on jätkuvalt edukas, siis Eestis füüsikaolümpiaadide kandepind pigem väheneb, koos sellega ka osalejate keskmine tase. Kuidas edasi? Kohal on Eesti füüsikaolümpiaadide žürii liikmed.

Toimub ka EFS füüsikaõpetajate osakonna üldkogu ning valitakse osakonnale uus juhatus.

Laupäeval, 27. aprillil räägime Tallinnas, Eesti Teaduste Akadeemia hoones teadusest. Muuhulgas võtame aruteludes ette Eesti füüsikateaduse ja füüsikahariduse tänase olukorra ja tulevikuperspektiivid.

Täpsem info: http://www.fyysika.ee/vorgustik/?page_id=1544