Koolitusele CERN’i!

Füüsikaõpetajad jälle oodatud ühinema õppekäiguga CERNi. Seekordne sõit Genfi toimub  26.-30. aprillil 2020. CERN ja haridusministeerium katavad kulud, nii et osalejatele on koolitus tasuta. CERN koolitab meid inglise keeles, linnarahvas räägib seal põhiliselt prantsuse keeles. Jagage kindlasti infot sellest suurepärasest võimalusest kolleegidega, kes koolifüüsika listis ei ole. Väga äge oleks, kui koos füüsikutega saaksid CERNis käia vähemalt mõned mitmeaineõpetajad. See seoks ehk tasapisi ühte kõiki füüsikat õpetavaid õpetajaid.

Koolitusele kandideerimiseks on vaja hiljemalt 1. oktoobriks 2019 saata sooviavaldus koos motivatsioonikirjaga EFS füüsikaõpetajate osakonna juhatusele – fo@fyysika.ee. Üksikküsimustega võib helistada ja kirjutada – jaan.paaver@gmail.com või riina.murulaid@gmail.com.

Juhuks, kui keegi veel kõhkleb avalduse saatmisel, külastagu CERNi virtuaalselt ja enam ei kõhkle:
https://home.cern/news/news/knowledge-sharing/cerns-international-high-school-teacher-programme-turns-20