Magnetid ja küsimus: „Miks?”

Kõneleb Richard Feynman (1918-1988)

Ameerika füüsik, kes on tuntud oma töödega kvantmehaanika, kvantelektrodünaamika ja heeliumi ülivoolavuse alal. Tuntud ka osakestefüüsikas. Panuse eest kvantelektrodünaamika väljaarendamisse sai 1965. aastal Nobeli preemia, koos temaga Julian Schwinger ja Sin-Itiro Tomonaga.

Feynman töötas välja tänapäeval laialt kasutatava pildilis-matemaatilise meetodi osakeste käitumise kirjeldamiseks, seda tuntakse nüüd Feynmani diagrammide nime all.

Eluajal ja ka hiljem on Feynman olnud üks maailma enam tuntud teadlasi. Ta osales aatompommi väljatöötamises ja oli kosmosesüstikuga Challenger juhtunud õnnetuse uurimiskomisjoni liige. Lisaks töödele teoreetilise füüsika alal hinnatakse tema ideid kvantarvutite ja nanotehnoloogia alal. Samal ajal jõudis ta sügavalt huvituda bioloogiast. Tema igapäevane elu oli kirju ja huvitav.

Feynman oli innukas teaduse populariseerija raamatute (temalt või temast) ja loengute kaudu.

There’s Plenty of Room at the Bottom
The Feynman Lectures on Physics.
Surely You’re Joking, Mr. Feynman!
What Do You Care What Other People Think?
Tuva or Bust!

Kui video mängima ei hakka võib katsuda seda linki.

Uurimuslik õpe

Esimene päev kulus uurimuslikule õppele ja selle uurimisele. Rühmatööde kokkuvõtted ilmuvad lähemal ajal aktiivi listi ja võrgustiku kodulehele.

Uurimusliku õppe näidistundide analüüs, kaks tegusat rühma töö juures.

Homme algab Saka seminar

Füüsikaõpetajate võrgustiku aktiiv koguneb Saka mõisas. Esimese seminari teema oli võrgustiku algatamine, teisel korral mõtleme uue ainekava rakendamise võimalustele.

Esimene päev – neljapäev 6. jaanuar
12.00 Saabumine, avasõnad
13.00 Lõuna
14.00 Sissejuhatus „Mis on uurimuslik õpe“ (Enn Pärtel)
14.30 Näidistund „Soojusülekanne“ (Enn Pärtel)
15.15 Vahetund/ küsimused
15.30 Näidistund „Heli ja selle omadused“ (Henn Voolaid)
16.15 Kohvipaus
16.30 Rühmatöö „Mis on uurimuslik õpe näidistundide põhjal“
17.15 Rühmade ettekanded/ arutelu
19.00 Õhtusöök
20.00 Arutelud, seltskondlik tegevus

Teine päev – reede 7. jaanuar
9.30 Näidistund I. „Printsiibid füüsikas – kõige üldisemad tõdemused looduse kohta. Võrdlus aksioomidega matemaatikas“ (Kalev Tarkpea)
10.15 Vahetund/ küsimused
10.30 Näidistund II. „Printsiibid füüsikas – kõige üldisemad tõdemused looduse kohta. Võrdlus aksioomidega matemaatikas“ (Jaan Paaver)
11.15 Rühmatöö „Gümnaasiumi füüsika I kursus – Füüsikalise looduskäsitluse alused“
13.00 lõuna
14.00 Liikumine värskes õhus/ vaba aeg
15.00 Loeng „Mõõtmine ja mõõtemääramatus“ (Jaak Jõgi)
15.45 Kohvipaus
16.00 Praktiline töö „Mõõtmine ja mõõtemääramatus“
19.00 Õhtusöök

Kolmas päev – laupäev 8. jaanuar
9.30 Teise päeva rühmatööde kokkuvõtete ettekanded
10.30 kohvipaus
10.45 Gümnaasiumi ainekava kursuste tunnijaotuskava – rühmatöö
12.30 Rühmatööde tulemused
13.00 Lõuna
Koju!