Sügiskool Voorel

Oktoobrikuu viimastel päevadel tuli Voorel kokku füüsika sügiskool.  Umbes 50 osalist: õpetajad, tudengid, õppejõud. Igati äge ja väärikas seltskond.

Kaido Reivelt rääkis ja näitas optika ning mehaanika katsevahendeid: näiteks pendlilugu.


Vaata liikuvat pilti.

Probleemõpe, Svetlana Ganina. Mis on probleemõpe? Mis probleem selle õppega on? Slaidid.

Toomas Plank näitas ja seletas kodulaborit. Võib-olla oleks õigem öelda kohverlaborit. Sellega ei pea minema koju, võib ka tööl, koolis, pargipingil, rongis-bussis-lennukis katsetada.

Väga lühike kokkuvõte õpetajaameti tuleviku aruteludest

Riigi eelarvestrateegia 2021-2024
haridus- ja noorteprogrammi oluliste tegevuste esimene punkt:

Senisest enam pööratakse tähelepanu õpetajate, haridusasutuste juhtide ja tugispetsialistide tunnustamisele, motiveerimisele, täiendusõppele ja järelkasvu tagamisele. Keskselt tellitud täiendusõpet toetavad haridusasutuste põhised arendusprojektid ja õpiüritused. Uuendatakse õpetajate täiendusõppe kontseptsioon ning õpetajaameti atraktiivsuse tõstmise kontseptsioon. Õpetajate järelkasvu tagamiseks arendatakse paindlikud teed õpetajaametisse sisenemiseks.

Õpetajad on arutanud, kuidas täpsemalt võiks enama tähelepanu pööramine, toetamine, uuendamine, tagamine toimuda. Arvamusi on palju, need on mõnikord vastukäivad ja kipuvad tihti takerduma pisiasjadesse. Mõistlikku kokkuvõtet on keeruline teha, aga kõige olulisem mahub ehk järgmistesse punktidesse.

  1. Õpetajatele on vaja maksta väärilist palka.
  2. Õpetajate keskmise palga esiletoomine on eksitav. Keskmise palga arvutus sisaldab õpetajate ületöötamist, tihti pereelu ja uneaja arvelt.
  3. Õpetajate töötundide arvestus on formaalne. Töölepingutesse kirjutatud üldtööajaga ei ole võimalik kõike ära teha.
  4. Eksitav on rõhutada Eesti õpetajate kiiret palgatõusu võrdluses OECD riikidega. Eesti õpetajate palk on madal ja õpetajad ületöötanud. Seda ei saa varjata sõnamängu ja arvumaagiaga.
  5. Nikerdamine karjäärimudeli, ametijärkude, staažitasude, mentorluse, klassijuhatamise, projektijuhtimise, toetusskeemide, koolituste, täienduste, uuendamise, paindlikkuse jms kallal on asendustegevus. Kõigepealt punktid 1 ja 3. Siis tuleb võtta aega kõigi teiste teemade arutamiseks üksiti.
  6. Õpetajate motivatsiooni ja ameti head kuvandit aitavad hoida mõistlikud poliitilised otsused (alustades punktidest 1 ja 3) ning õpetajate eneseusaldus. Oleks naiivne õpetajaameti kuvandi parandamist ja järelkasvu tagamist loota sotsiaal-, äri- või riikliku meedia kampaaniatest ja poliitilisest ilukõnest.

Jaan Paaver
EFS FO, HTG

Motivatsioon ja järelkasv.pdf

E-õppe erinevad näod

2020. aasta kevadine koolitöö korraldus oli eriline. Mida me sellest õppisime? Nüüd oli igaühel kordumatu võimalus oma seisukoht kirja panna.

  1. Mida me suletud koolimajade ajast sügisel klassiruumi kaasa võtame?
  2. Mida me kindlasti ei taha viia läinud kevadest uude kooliaastasse?

Küsitlus kestis kuni suvekooli lõpuni ja siin on toimetatud kokkuvõte.

Isiklik ja kirjanduslik kokkuvõte kogu kriisiajast, mis suvekoolis läbi räägitud.

Suvekooli töötoad

Suvekoolis oli võimalus osaleda töötubades:

Suvekooli esitlused

Heledam kui tuhat päikest. Marco Kirm (TÜ FI). Slaidid.

Loodusvaldkonna e-tasemetööd.
Füüsikaõpetajate küsimused enne suvekooli.
HTM-i välishindamisosakonna vastused.
Esitlused suvekoolis: Testidest – Elle Reisenbuk (SA Innove, Haridus- ja Noorteamet) ja ülesannetest Katrin Vaino (TÜ), Toomas Vaino (Tartu Annelinna Gümnaasium).

Tänapäevane tööõpetus põhikoolis- väljakutsed ja võimalused.
Andry Kikkull (TLÜ). Slaidid

Tallinna gümnaasiumite ühiskatsed 2020.
Füüsika test e-keskkonnas. Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool). Slaidid.
Tartu katsetest  ka lühidalt. Jaan Paaver (HTG)

Kuidas teha teaduslikust ideest miljardiäri. Andi Hektor (KBFI). Gscan.

Lamemaalased vs reaalsus – kas gravitatsioon on olemas?
Üllar Kivila (AHHAA). Slaidid.