Kutse koolitusele

23.-24. augustil ja 14.-15. septembril 2012
korraldab EFS Tartus kaheosalise koolituse gümnaasiumi füüsikaõpetajatele

Gümnaasiumi ainekava alused ja rakendamine

Kavas on:

  • Uute õpikute – Füüsikalise looduskäsitluse alused (FLA) ja Elektromagnetism tutvustus
  • FLA ja Mehaanika kursuste praktilised tööd
  • Näidistunnid
  • FLA kursuse ülesanded
  • Teistmoodi Elektromagnetismi kursus

Koolituse esimeses osas (23.-24.08) on rõhuasetus uute õpikute tutvustusel, teises (14.-15.09) aga praktilistel töödel.

Koolitus on osalejatele tasuta (sh toitlustus ja majutus). Rahastatud SA “Innove” poolt.
Kogumaht 32 tundi. Osalejate arv 50.

Registreerumiseks tuleb täita REGISREERUMISVORM. Registreeruda saab koolituse mõlemale osale eraldi. Valida tuleks mõlemad, kui see vähegi võimalik on, sest koolitus on üles ehitatud tervikuna.

Registreerimine on alanud.

Maailma suurusest ja väiksusest

1996. aastal sai valmis IMAX dokumentaalfilm (IMDb), kus Morgan Freeman (morganfreeman.net) räägib teiste teemade hulgas looduse suurusest ja väiksusest. Tema jutt seostub hästi gümnaasiumi füüsika ainekava esimese kursuse sissejuhatuse 6. õpitulemusega. Kursuse lõpul õpilane:
6) määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma ning nimetab nende erinevusi.
Õppeprotsessi kirjeldus soovitab selle teemani jõuda kolmandas tunnis.