Reaali konverents – 10.-11. september 2021

Tallinna Reaalkool ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad osalema neljandal rahvusvahelisel reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsil. Konverents toimub 10.-11. septembril Tallinna Reaalkoolis. 

Esimesel päeval kõneldakse Eesti kooli ja õpetajaskonna jaoks väga olulistel teemadel: haridust puudutavad arengukavad, õpetajate järelkasv, distantsõppe kogemus, e-õppe tulevik, autonoomne õppija, andekate toetamine, õppekava arendus. Eriline tähelepanu reaal- ja loodusteaduslikul haridusel.

Teine päev pakub ettekandeid Tallinna Reaalkooli aulas (esinevad Madis Vasser, Alvar Soesoo, Tuul Sepp, Krista Fischer, Tarmo Soomere) ning võimaluse kuulata loenguid ja osaleda töötubades (valida on enam kui 50 loengu ja töötoa vahel). Toetust pakutakse just füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, matemaatika, loodusõpetuse õpetamisele ning klassijuhataja tööle.

Üldine info ja registreerumine.

Täpsemad päevakavad, sh paralleelsessioonide nimekiri.